Pastoor zegent geluidswagen in

SNEEK - De nieuwe geluidswagen HOL 7 die wordt gebruikt bij de eucharistievieringen op televisie wordt zondag ingezegend door pastoor Peter van der Weide van de Martinuskerk in Sneek.

Dat gebeurt na afloop van de rechtstreekse uitzending van de viering. Pastoor Van der Weide noemt de geluidswagen ,,een wonder van techniek waarin de mensen van het ondersteunende bedrijf er voor zorgen dat deze uitzending tot in alle uithoeken van Nederland en Vlaanderen te zien en horen is”. Van der Weide spreekt ,,van een prachtig beeld van al die onzichtbare draden van liefde die om deze wereld gesponnen worden door allen die goede geluiden en goede beelden uitzenden”. De inzegening vindt met een korte ceremonie na afloop van de viering plaats op het kerkplein.

,,De geluidswagen die wordt ingezegend heet HOL7. Door ons in Sneek al omgedoopt tot HOLY SEVEN. Holy komt van heilig en heilig komt van heel. Laten we in verbondenheid met Hem, die helend en genezend met mensen omgaat, verder trekken, onderweg naar de toekomst”.

Deze woorden zal pastoor Van der Weide uitspreken aan het einde van de viering. Daarna trekt hij met het heilig water naar buiten om de geluidswagen te besprenkelen en te zegenen opdat het goede nieuws en de blijde boodschap via geluid en techniek alle plekken van Nederland en Vlaanderen mogen blijven bereiken.

De eucharistievieringen op televisie worden sinds 2010 elke zondag rechtstreeks uitgezonden en komen altijd uit één van de zeven bisdommen van katholiek Nederland. Ze hebben de afgelopen jaren aan populariteit gewonnen. Steeds meer mensen die vanwege hun ouderdom of ziekte niet meer zelfstandig naar de kerk kunnen, zijn vaste kijkers geworden. Daarbij voegen zich om de week ook de kijkers uit Vlaanderen. Samen zijn zij vaak goed voor 100.000 kijkers.

Kijkers kunnen na afloop zelf bellen met de priester die is voorgegaan en door de week met het mediapastoraat. Zo hebben deze vieringen een grote betekenis in het kerkelijke en katholieke achterland. Bij alle bespiegelingen over bezuinigingen is het goed nog eens vast te stellen dat de eucharistievieringen en geloofsgesprekken op de zondagochtend van de KRO gewoon in het schema van de NPO voor 2019 staan.