Internationale geluidskunstenaars komen naar Rijsterbos

Rijs - In het Rijsterbos is vanaf woensdag 15 augustus tot maandag 15 oktober de sound art-tentoonstelling LÛD te zien. Verspreid door het bos laten vijftien geluidskunstenaars werk horen en zien dat gemaakt is met inspiratie uit de omgeving.

Geluidskunst is beeldende kunst waarin de kritische receptie van geluid centraal staat. Geluidskunst moet derhalve vooral gehoord in plaats van gezien worden. Even belangrijk als het geluid zelf is de betekenis ervan. Als onderdeel van de hedendaagse (conceptuele) kunst gaat het hedendaagse geluidskunst ook en vooral over de (tekstuele, sociale of politieke) betekenis van geluid. Zoals in alle conceptuele kunst gaat het over de betekenisgeving binnen een bepaalde context of cultureel bepaalde situatie. Verschijningsvormen van geluidskunst kunnen klanksculpturen, klankobjecten en klankperformances zijn.

Initiatiefnemer Kunstkring Gaasterland wil met deze tentoonstelling een beeld geven van de enorme diversiteit binnen de geluidskunst. Sommige kunstenaars zijn uitgenodigd vanwege het talige, verhalende aspect van hun werk. Anderen zijn uitgenodigd vanwege antropologische of sociale aspecten, hun affiniteit met de natuur of hun voorliefde voor meer experimenteel geluid.

Naast de tentoonstelling komt er een afwisselend randprogramma met kortlopende projecten en workshops waar het publiek aan kan deelnemen. Hiervoor is een aantal kunstenaars uit het hoofdprogramma gevraagd waaronder Matt Mullican en zijn vijf Friese kunstenaars benaderd om een bijdrage te leveren.