UWV: WW blijft dalen in Friesland

Leeuwarden - Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in juli opnieuw fors af. Aanhoudende economische groei betekent betere perspectieven voor werkzoekenden.

Toch zijn er sectoren waar de werkgelegenheid juist terugloopt. In de financiële dienstverlening neemt het aantal banen al jaren af.

Opnieuw forse daling WW-uitkeringen
Eind juli telde Friesland 10.719 WW-uitkeringen. Dat is 3,2% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in juli af met 693 uitkeringen (-6,1%). In juli daalde de WW vooral in uitzendbureaus, horeca, bouw en landbouw. Vanuit openbaar bestuur en onderwijs nam de WW afgelopen maand licht toe. Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Friesland 27,3% (4.034) minder WW-uitkeringen.

Financiële dienstverlening krimpt structureel
In de financiële dienstverlening daalt het aantal banen al jaren. Hoewel het in Friesland om relatief weinig banen gaat, is de sector met name in Leeuwarden sterk aanwezig. Eind juli 2018 zijn er in Friesland 765 WW-uitkeringen vanuit banken of verzekeraars. Ruim de helft van de WW-gerechtigden had een bedrijfseconomisch of administratief beroep. Het aantal WW-uitkeringen neemt wel af ten opzichte van vorig jaar (-16,2%), maar duidelijk minder dan gemiddeld in Friesland (-27,3%). Dit geldt met name voor de banken (-2,8%). 

Kansen voor administratief personeel
Meer digitale dienstverlening zorgt in de financiële sector voor het sluiten van fysieke kantoren. Voor financieel-administratief medewerkers, receptionisten en administratief medewerkers zijn de kansen hierdoor afgenomen. Ook in andere sectoren zorgt de digitalisering voor banenverlies van administratieve krachten. Administratief personeel heeft hierdoor moeite met het vinden van werk. Voor hen kan het perspectief bieden om te kijken naar gerelateerde beroepen. Zo zijn de perspectieven op werk bijvoorbeeld beter als medewerker klantenservice, commercieel medewerker binnendienst of intercedent.

In juli afname WW in heel Nederland
In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind juli uit op 279.360. Dat is 3,1% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 287.945. In de afgelopen maand nam het aantal WW-uitkeringen landelijk af met 3,0% (-9.415). Alle provincies laten in juli een daling van het WW-bestand zien. De sterkste daling ten opzichte van vorige maand hebben de noordelijke provincies. 

Regionale verschillen
In alle drie de noordelijke provincies nam de WW in juli fors af. Ook de sterke afname van ruim een kwart WW-uitkeringen ten opzichte van vorig jaar deed zich overal in Noord-Nederland voor.

  • UWV verstrekte eind juli in de provincie Groningen 9.415 WW-uitkeringen; 5,3% minder dan vorige maand. In Groningen was het aantal WW-uitkeringen eind juli 28,7% lager dan vorig jaar.
  • Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in juli af met 4,9% naar 8.557. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een daling van 28,7%.