Pontstel laat ’It Oerset’ met weemoed achter

GAASTMEER - De afgelopen negen jaar voeren Menno (75) en Marion (63) Sappé met veel plezier op en neer met het fietspontje in de Yntemasleat. Het even aimabele als markante pontstel verlaat ’It Oerset’ van Gaastmeer op 30 september. Met weemoed, maar het is mooi geweest. Ze vertrekken richting Amsterdam en hopen volgend jaar met hun drijvende huis, de luxe motor ‘Boppeslach’, een plaats te vinden in een van de grachten in Leeuwarden.

De pontschipper die niet snel om woorden verlegen zit, geeft het schoorvoetend toe; het wordt hem zo langzamerhand te zwaar. Net terug van de ’APK’ in het ziekenhuis in Sneek zegt hij: ,,Ik bin gelokkich noch sûn, mar ik wurd der net jonger op.” Van ’s morgens vroeg 7 uur, als hij de eerste scholieren overzet die vanaf It Heidenskip via Gaastmeer richting Sneek fietsen, tot ‘s avonds 20.00 uur. Het zijn me toch dagen. En ook na achten staan er vaak fietsers op het met kleurrijke bloemen aangeklede steiger bij ’It Oerset’.

,,Och Menno of Marion sille der wol wêze, sizze se dan.” Dat was meestal ook wel zo, maar om zichzelf een beetje te behoeden voor nog langere werkdagen, stapte het pontstel de laatste tijd voor het begin van het journaal steeds vaker zelf op de fiets. Even weg van de drukte. Want druk is het geworden. Bijvoorbeeld op een nazomerdag, als de stormachtige wind de rietkragen bijna plat op het water blaast, blijft het een komen en gaan van fietsers.

,,Dat komt foaral troch de elektryske fytsen. As it reint is it wol wat rêstiger, mar de minsken op dy nije fytsen leitsje tsjinwurdich om hurde wyn.” En ze zien de Yntema-sleat, de brede vaart tussen Workum en het Heegermeer, al lang niet meer als lastig oponthoud. De overzet naast de boerderij van de familie Van Netten is een gezellige tussenstop geworden in de knooppuntenfietsroute door de weidse ’Oerpolder’ achter Gaastmeer.

Lees het complete artikel vandaag in het Sneeker Nieuwsblad.