Ontmoetingscentrum in de Loodsboot

SNEEK - De diaconaal opbouwwerkers Kees van Kordelaar en Elvera Jansen hebben het initiatief genomen om een interkerkelijk diaconaal ontmoetingscentrum te creëren in ‘de Loodsboot’.

In het evengalisatieschip aan de Harinxmakade is ruimte gemaakt voor een is een plek waar iedereen zichzelf mag en kan zijn. ,,Waar iedereen zich welkom voelt. Waar je binnen kunt lopen voor een broodje, kop koffie of thee, een goed gesprek, spelletje enzovoort. Wat zou het mooi zijn als we elkaar daar ontmoeten. Jong en oud, arm en rijk. Gewoon mensen onder elkaar, ongeacht geloof, geaardheid, achtergrond, cultuur of nationaliteit”, aldus de initiatiefnemers.

Voorop staat omzien naar elkaar, zeggen ze. ,,Een goed gesprek met mensen die je niet zo goed kent. We leven in een samenleving waarin we veel langs elkaar heen leven. Waar de menselijke maat soms ver te zoeken is. Druk, druk met van alles en nog wat. Maar wat is er uiteindelijk echt van belang? Wat is het waar ieder mens echt een diepe behoefte aan heeft? Aan gezelschap, je gezien weten en iets voor een ander kunnen betekenen. Aangesproken worden als mens, waar de ander oog heeft voor wie je wezenlijk bent. Waar je de mogelijkheid krijgt je kwaliteiten en talenten in te zetten.”

Op dinsdag 2 oktober van 12.00 tot 14.00 uur is het ontmoetingscentrum in de Loodsboot open. De officiële opening vindt plaats op dinsdag 6 november van 16.30 tot 18.00 uur.