D66 vraagt wat SWF doet voor werkende minima?

SNEEK - In schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders vraagt D66 wat de gemeente Súdwest-Fryslân doet voor werkende minima.

Aanleiding is het gisteren uitgebrachte rapport 'Als werk weinig opbrengt; Werkende armen in vijf Europese landen en twintig Nederlandse gemeenten'? van het Sociaal en Cultureel planbureau. Uit dit rapport bleek dat veel gemeenten niet goed in de gaten hebben hoeveel van de inwoners met werk in armoede leven.

Uit het rapport blijkt dat de gemeente Súdwest-Fryslân gemiddeld tot bovengemiddeld scoort als het gaat om aantallen werkende minima.

Uit het onderzoek komt vooral naar voren dat werkende minima die nog nooit een uitkering hebben gehad moeilijk in beeld te krijgen zijn. Gemeenten weten niet goed hoe ze deze mensen moeten bereiken. ,,Het is belangrijk dat iedere inwoner van onze gemeente toegang heeft tot de hulp waar ze recht op hebben, en dat de gemeente haar best doet om die mensen op te zoeken. Daarom hebben we aan de wethouder gevraagd hoe dit in SWF geregeld is,” aldus raadslid Marieke Vellinga.

Als blijkt dat de gemeente nog geen aparte acties onderneemt om werkende minima te bereiken, dan vindt D66 dat daar actie op moet worden ondernomen