Geslaagde cursisten op AZC in actie met Nijntje bewegen

SNEEK - Vijftien cursisten ontvingen vrijdag op de Brede school Duinterpen in Sneek hun certificaat om met het Nijntje beweegdiploma aan de slag te mogen gaan.

Dat op zich is natuurlijk niet heel bijzonder, maar deze keer waren er 1 asielzoeker en 3 mensen bij die op een AZC. Met een zonMw subsidie wordt gedurende een heel jaar lang geprobeerd op de 4 Friese AZC’s peuters hun trauma’s een beetje te laten vergeten door middel van bewegen.

Doordat mensen opgeleiden worden om met het laagdrempelige programma van het beweegdiploma aan de slag te kunnen gaan, wordt ook de beweegactiviteit in de toekomst geborgd.

Binnenkort gaan asielpeuters hun Nijntje beweegdiploma halen. Mohammad woont zelf op het AZC in Sneek , maar heeft in land van herkomst, Iran , een sportopleiding gevolgd. Hij is nu onder andere door middel van de cursus bezig om beweegaanbod voor de jongste jeugd te organiseren in zijn eigen AZC. Ook is hij vrijwilliger van Team up.

Peuterspeelzaalleidsters van diverse Friese organisaties (Doomein, Oink en Kinderwoud ) namen ook deel en zagen voor het eerst in Drachten of Sneek een AZC van binnen uit.