CDA wil op zondag gratis parkeren

SNEEK - De fractie van CDA Súdwest-Fryslân wil dat het het parkeren op zondag in Sneek gratis blijft.

In de nieuwe parkeervisie 2019 van de gemeente Súdwest-Fryslân wordt voorgesteld om in Sneek ook op zondag betaald parkeren in te voeren van 9.00 tot 21.00 uur.

De CDA fractie is echter van mening op de zondag klantvriendelijker is en bijdraagt aan een levendig stadshart. Het is goed voor de winkels en voor de horeca en andere bezoekers van de binnenstad.

Volgens het CDA zijn de vijf kerken in en rond het centrum van Sneek ongerust over de mogelijke afname van het kerkbezoek als men voor of tijdens de dienst langs de parkeermeter moet, volgens Anneke Koster van het CDA.

De nieuwe parkeervisie is tot stand gekomen na overleg met bewoners en ondernemers van de binnenstad. Er is gestreefd naar een klantvriendelijke en veilige parkeerregulering in een steeds drukker wordende binnenstad. Er komen gratis parkeerplekken op transferpunten buiten het centrum waardoor de parkeeroverlast in de wijken gaat afnemen en voor een korte en snelle boodschap wordt het eerste half uur parkeren gratis. Alle parkeerautomaten worden gedigitaliseerd.

Overigens kan men in de rest van de gemeente Súdwest-Fryslân overal gratis parkeren op zondag.

Morgen staat de parkeervisie op de Raadsagenda en gaat het CDA een amendement indienen met het voorstel om gratis te parkeren op zondag.