SWZ: ’Bericht fusiecommissie eenzijdige actie’

SNEEK - SWZ Boso Sneek heeft op haar website gereageerd op het bericht deze week op de website van beoogde fusiepartner ONS Sneek dat de leden van de fusiecommissie hun opdracht zouden hebben teruggeven aan de besturen.

Het SWZ Boso Sneek-bestuur wil benadrukken dat zij niet gekend is in deze berichtgeving en hierdoor verrast is. De afvaardiging van SWZ Boso Sneek in de fusiecommissie heeft de opdracht niet teruggegeven aan het bestuur van SWZ Boso Sneek. Het teruggeven van de opdracht aan de besturen is een eenzijdige actie van de ONS Sneek-leden van de fusiecommissie, waarvan SWZ Boso Sneek formeel niet op de hoogte is gesteld.

De fusiecommissie is ingesteld om te onderzoeken op welke gronden een fusie in de toekomst mogelijk zou kunnen zijn. De leden van SWZ Boso Sneek spraken zich eerder uit voor een gezamenlijke topsportlocatie op de huidige accommodatie in Tinga, volgens de berichtgeving zouden de fusiecommissieleden van ONS Sneek voor Harinxmaland opteren en zien zij hierdoor geen basis voor verder overleg.

De berichtgeving omvat daarnaast dat de besturen zich beraden en op korte termijn met elkaar in gesprek gaan. Het verenigingsbestuur van SWZ Boso Sneek heeft hiervoor nog geen uitnodiging ontvangen. Het verenigingsbestuur van SWZ Boso Sneek gaat in de eerste plaats op vrijdag 23 november – samen met de fusiecommissieleden van SWZ Boso Sneek – in gesprek met de eigen leden tijdens de reguliere Algemene Ledenvergadering om hun persoonlijk op de hoogte te brengen van de huidige stand van zaken.