Inleveren medicijnafval in Súdwest-Fryslân wordt gemakkelijker

SNEEK - Voor inwoners van Súdwest-Fryslân wordt het gemakkelijker om van hun medicijnafval en medicijnresten af te komen. De gemeente haalt het afval met ingang van volgend jaar op bij apothekers en apotheekhoudende huisartsen.

Nu is het nog zo dat inwoners hun medicijnafval (zoals gebruikte injectienaalden en ongebruikte medicijnen als pillen, poeders en vloeistoffen) drie keer per jaar laten ophalen of inleveren bij de milieustraten in Bolsward en Sneek. Daarnaast kunnen inwoners ook nu al terecht bij een aantal apotheken en apotheekhoudende huisartsen. De kosten voor het afvoeren van het afval zijn voor de apotheek.

Per 1 januari komen de afvoerkosten voor rekening van de gemeente. Wethouder Erik Faber van Súdwest-Fryslân ziet de ophaaldienst als een belangrijke stap het milieu te verbeteren. ,,Want als medicijnen in de grijze container terecht komen of door het toilet worden gespoeld, is dit slecht voor het milieu en schadelijk voor de gezondheid”, zegt hij.

Renetta Fransens van apotheek Van der Sluis in Sneek juicht de actie van de gemeente toe: ,,Wij hebben onlangs zelf een retourbox aangeschaft voor het medicijnafval. Fijn dat dit initiatief op deze manier door de gemeente wordt ondersteund.”

De gemeente Súdwest-Fryslân doet mee aan het project Medischoon. Dit is een project waarin verschillende Friese instanties zich samen inzetten om heel Fryslân medicijnafval-vrij te maken. Door de deelname van de gemeente Súdwest-Fryslân aan Medischoon wil wethouder Faber zich blijven inzetten voor dit onderwerp.

De samenwerkende partners zijn: Vitens, Wetterskip Fryslân, Friese Apothekers Vereniging, Water Alliance, GGD Fryslân en diverse zorgorganisaties, overheden en afvalverwerkers.