Uitsluiting voor Oeral Thús als originaliteit overboord is

GROU - Afspraak is afspraak. Daarom velde het SKS-bestuur zaterdag bij de openingswedstrijd op de Wide Ie in Grou een bikkelhard oordeel over de prestaties van het Jouster skûtsje Oeral Thús. Het tegen de afspraak in hoger bevestigen van de zeilval kan schipper Dirk Jan Reijenga noodlottig worden. Als tweede binnenkomer kukelde hij hierdoor naar de onderste tree van de ladder. De zware straf behelst in totaal 21 niet aftrekbare punten. Daarnaast dreigt hij uitgesloten te worden van verdere deelname als zijn eigenarencommissie voet bij stuk houdt. De originaliteit is volgens het bestuur van de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (SKS) één van de pijlers van haar gedachtegoed die overeind moet blijven.

  In een inderhaast uitgegeven persbericht stelt het SKS-bestuur met nadruk dat dertien skûtsjes wel voldoen aan het Originaliteitsreglement van de vereniging. “Sinds enige weken is gebleken dat Joure naast een nieuwe mast ook een nieuw beslag heeft laten maken dat afwijkt van het oude beslag en in strijd is met het Originaliteitsreglement van de SKS’’. De eigenarencommissie van het Jouster skûtsje heeft de wijziging volgens een ook vastgelegde afspraak niet gemeld bij de Kommisje Amels. Het SKS-bestuur wijst er ook op dat ze alle ruimte voor overleg heeft geboden. Het verdere verloop van deze situatie laat zich in de verste verten niet voorspellen. Het is dertien tegen één of veertien die op dezelfde voet met dezelfde afspraken verder gaan. Onbetwist blijft de dagzege voor Douwe Azn. Visser van Grou. Na een massaal valse start op de Wide Ie kwam hij bij de herstart niet als de voordeligste uit de strijd. Als negende bezeilde hij de startboei na Joure, Lemmer, d’Halve Maen met de nieuwbakken schipper Klaas Westerdijk, Heerenveen met nieuweling Sytse Brouwer, Stavoren, Earnewȃld, Akkrum en Leeuwarden. Bij de eerste terugkomst uit De Tynje klom hij drie posities om vanuit de middenmoot door te stomen. Opvallend goed zeilde Meindert de Groot van Stavoren: voortdurend aanwezig bij de high five van de vloot. Met de nieuwelingen Sytse Brouwer van Heerenveen en Klaas Westerdijk van d’ Halve Maen wisselend op een tweede, derde of vierde positie beloofde het een attractieve wedstrijd te worden. Leeuwarden, met de jeugdige Willem Ulbeszn. Zwaga aan het helmhout, gaf niet echt partij: traag bij de gijpboei, afzakkend van een achtste naar een veertiende plaats. Door vals te starten moesten Woudsend met Teake Klaas van der Meulen en De Sneker Pan met Douwe Jzn. Visser alles op alles zetten om weer enige aansluiting te vinden. Mede hierdoor kende de achterhoede een groot jojo-effect. Arno Huisman trakteerde de zeilers en publiek als wedstrijdleider bij westenwind op een attractieve baan. “Als alternatief willen we creatief zijn door er een extra boei aan toe te voegen’’. Uitslag: 1. Grou, Douwe Zn. Visser; 2. Lemmer, Albert Jzn. Visser; 3. Drachten, d’Halve Maen, Klaas Westerdijk; 4. Stavoren, Auke de Groot; 5. Heerenveen, Sytze Brouwer; 6. Drachten, Jeroen Pietersma; 7. Sneek, Douwe Jzn. Visser; 8. Huizum, Johannes Hzn., Meeter; 9. Earnewȃld, Gerhard Pietersma; 10. Akkrum, Pieter Ezn. Meeter; 11. Woudsend, Teake Klaas van der Meulen; 12. Langweer, Jaap Lzn., Zwaga; 13. Leeuwarden, Willem Uzn. Zwaga; 14. Joure, Dirk Jan Reijenga (21 niet aftrekbare punten door niet voldoen aan originaliteitseisen). (Foto’s: Jan van der Werf)