Schutter neemt geweer mee van wc tot en met wedstrijd

DRACHTEN - Sm.) – Hij stond op scherp bij de start en vooral bij de finish. Niets ontging maandag bij de SKS-zeilwedstrijd op de Veenhoop aan het alziend oog van schutter Titus A. Sijmonsma (58) uit Jirnsum.

  De geoefende jager is blij dat hij het skûtsjesilen dichtbij mag bijwonen: op het startschip dat aan het slot dienst doet als finishschip. Het is voor hem deels een feest van herkenning, omdat hij enkele organisatieleden zoals Albert de Vries kent uit de wereld van het waterpolo. Negen jaar geleden werd hij gevraagd als schutter de organisatie bij te staan. “Sûnt dy tiid haw ik altyd in dûbel pûdsje mei patroanen mei, want jo moatte oeral rekke mei hȃlde. Ienris hat der op De Veenhoop oant trije kear ta in falske start west. Dan bliuwst oan it sjitten, mar moat der wol genôch materiaal wêze”. Maandag moest hij andermaal aan de bak bij de start, omdat de procedure plots werd afgebroken na discussie over de finish in het verraderlijke Grietmansrak. Bij de ditmaal door windflauwte uitermate trage finish moest hij alle skûtsjes bij hun nummer afschieten op basis van een optisch sein vanaf de wal. Dankzij een microfoontje in zijn gehoorbescherming kan hij nauw contact met de wedstrijdleider onderhouden. “By in knal kin ik my ôfskermje fan it lûd dat oars binnenkomt, mar ik moat de wedstriidlieder wol hearre kinne. Syn boadskip moat foar my dúdlik wêze”. Het jachtgeweer met de daarbij vereiste papieren draagt hij de hele dag bij zich. “Fan de wc oant en mei de wedstriid. Ek as ik even nei it húske moat, giet it geweer mei. Sa’n geweer moast eins altyd binnen in meter fan dy hȃlde. Feiligens stiet foarop oer alle boegen”. Dat hij ondertussen ook van het skûtsjesilen kan meegenieten, vindt Titus Sijmonsma mooi meegenomen. “Jo hawwe in kostlike dei”. Hoofdzaak blijft voor hem evenwel het jagen als hobby. Zo is hij vanuit de Jagersvereniging Fryslȃn betrokken als medewerker op het gebied van public relation. “It giet by uzes no foaral om it guozzedossier foar hiel Fryslȃn dat ik behertigje”. Voor verdere informatie verwijst hij graag naar de eigen verenigingssite: www.jagersvereniging.nl “Jagen is in manear fan libjen. Jo binne altyd yn de natoer dwaande en eins is dat mei skûtsjesilen ek sa. Ik hȃld fan de Fryske natoer en fan de silerij en bin dus in echt Fryske fan. It jagen bliuwt lykwols myn earste passy. Mei in knypeach nei de jacht wurkje ik graach mei oan it skûtsjesilen”. De soms twintig patronen die hij voor een enkele wedstrijd aanwendt, blijven niet zonder gevolgen voor zijn geweer. “Nei sa’n wedstriid as hjoed moat ik it gewear enoarm skjin meitsje, want de loop is nei ôfrin swart fan it roet. Dy meitsje ik skjin mei kôkjend hyt wetter en dan komt dy goed yn ‘e djoere oalje: kwaliteitsoalje. Dat moat wol. Hy moat langer mei, krektlyk as de silerij’’. (Tekst en foto’s: Jelle Raap)   P.S. Laatste nieuws: de wedstrijd op De Veenhoop is, na protesten van Stavoren, Langweer, Woudsend en Heerenveen, ongeldig verklaard!