SKS: Pieter Meeter scoort dagprijs

EARNEWALD - Pieter Ezn. Meeter van Akkrum troefde dinsdagmiddag tijdens de derde SKS-wedstrijd op Earnewȃld al zijn concurrenten af. Hij finishte met ferme voorsprong. Meeter mocht zich pas in het dagkampioenschap verheugen nadat protesten van Drachten en Leeuwarden tegen de wedstrijdcommissie werden afgewezen. Beide schippers, die in de Folkertsleat bij de hoge boei in een ‘zwaan-kleef-aan-situatie’ verzeilden , zouden zich op een foutief artikel hebben gebaseerd.

De uitslag staat hiermee vast: 1. Akkrum, Pieter Ezn. Meeter; 2. Lemmer, Albert Jzn.Visser; 3. Stavoren, Auke de Groot; 4. Grou, Douwe Azn. Visser; 5. Earnewȃld, Gerhard Pietersma; 6. Heerenveen,  Sytze Brouwer; 7. Huizum, Johannes Hzn. Meeter; 8. d’Halve Maen, Klaas Westerdijk; 9. Sneek, Douwe Jzn. Visser; 10. Woudsend, Teake Klaas van der Meulen; 11. Langweer, Jaap Lzn. Zwaga; 12. Leeuwarden, Willem Uzn. Zwaga; 13. Drachten, Jeroen Pietersma. (Foto’s: Jelle Raap)