SKS-zeilwedstrijd Stavoren met statement van Langweer

STAVOREN - Al na één route heeft Jaap Lzn. Zwaga van Langweer zaterdagmiddag bij de SKS-zeilwedstrijd op Stavoren de strijd gestaakt. Hij is het niet eens met de nieuwe zeilformule. In het veld met nu twaalf kandidaten kwam Douwe Azn. Visser van Grou als eerste door de finish. Achter Grou als absolute leider vanaf de eerste boeironding behield debuterend schipper Sytze Brouwer (34) van Heerenveen vanaf de start tot en met de finish knap zijn tweede positie in de vloot.

De dag op Stavoren werd door toedoen van Langweer een dag met een statement. Aansluitend aan het staken van de strijd bracht de Langweerder organisatie meteen een (voorbereid) persbericht naar buiten. “No wurdt der teminsten nei ús harke”, zo beoordeelde schipper Zwaga de situatie. SKS-voorzitter René Nagelhout vindt dat er tijdens SKS-vergaderingen alle ruimte is zeiltechnische kwesties door te praten. “Net yn in wedstriid”. Omdat Jaap Zwaga via Omrop Fryslȃn aangaf nu al de lier aan de wilgen te willen hangen, zal het SKS-bestuur nog dit weekend in overleg met hem. “Wy binne ivich trettjinde. As ik noch tsien jier sa troch syl, is it tsien jier lang trettjinde”, aldus Zwaga die zich door de nieuwe zeilformule geslachtofferd voelt. Het verlaten van het wedstrijdveld verliep bijna onopgemerkt. Na anderhalf uur zeilen stond, zonder protesten. de uitslag snel vast. Uitslag: 1. Grou, Douwe Azn, Visser; 2. Heerenveen, Sytze Brouwer; 3. Stavoren, Auke de Groot; 4. Lemmer, Albert Jzn. Visser; 5. Huizum, Johannes Hzn. Meeter; 6. Sneek, Douwe Jzn. Visser; 7. Akkrum, Pieter Ezn. Meeter; 8. Earnewȃld, Gerhard Pietersma; 9. Leeuwarden, Willem Uzn. Zwaga; 10. Drachten, Jeroen Pietersma; 11. Drachten, d’Halve Maen, Klaas Westerdijk; 12. Woudsend, Teake Klaas van der Meulen; 13. Langweer, Jaap Lzn. Zwaga (wedstrijdveld verlaten). Voorlopig klassement na aftrek van de slechtste wedstrijd: 1. Grou, Douwe Azn. Visser, 14,8; 2. Lemmer, Albert Jzn. Visser, 19; 3. Akkrum,. Pieter Ezn. Meeter, 20,8; 4. Heerenveen, Sytze Brouwer, 21; 5. Stavoren, Auke de Groot, 22; 6. Douwe Jzn. Visser, Sneek, 22,8; 7. Huizum, Johannes Hzn. Meeter, 26; 8. Earnewȃld, Gerhard Pietersma, 30; 9. Drachten, d’Halve Maen, Klaas Westerdijk, 33; 10. Woudsend, Teake klaas van der Meulen, 41; 11. Drachten, Jeroen  Pietersma, 48; 12. Leeuwarden, Willem Uzn. Zwaga, 49; 13. Langweer, Jaap Lzn. Zwaga, 61