IFKS-zeilwedstrijd op Stavoren met zwemmers én zeilers in zon

STAVOREN - Zullen we zeilen, zwemmen of zonnen? Bij het IFKS-zeilevenement op Stavoren heerste de zon maandag boven alles en iedereen. Na een langdurig uitstel wegens een soms totale windstilte kon er uiteindelijk worden gestart met uitsluitend de A-klasse. Met het voormalige SKS-skûtsje Emanuȅl uit indertijd Earnewâld zegevierde Merijn Olsthoorn uit Lemmer met zeilteken KL dat staat voor Kuipers Lemmer. De overige drie klassen kwamen niet aan bod. Voor de organiserende zeilvereniging Workum is de planning dit jaar dus nu al pittig.

  Earnewâld speelde, met een knipoog naar de historie van de Emanuȅl, maandag een hoofdrol. Terwijl de zestien skûtsjes in de A-klasse hun opwachting maakten voor de start zeilde de A-klasse Klein retour naar de haven: de tweede afgelaste wedstrijd. Wegens gebrek aan wind en een uitdagende zon besloot de bemanning van De Swanneblom uit Earnewâld van eigenaar Age Veldboom hun skûtsje al zwemmend naar de haven te slepen. “It wetter is net sa waarm, mar asto trochswimst hast gjin lest fan de kjeld”, zo oordeelde een van hen. “Wy hawwe it skip noch nei de startline sile kind, mar doe waard de B-klasse der al útsketten”, vertelde schipper Johan Dankert kort nadien. “Utsliepe is der op sa’n dei as hjoed net by foar ús, want moarns acht oere moatte wy by it besprekken fan de rûte wêze. As der syld wurde kin, wurdt der syld en dan moatst fansels op ‘e tiid op it wetter wêze”. Nieuwe zwaardbouten Voor Johan Dankert, zoon van een bouwboer uit De Bildt, had de zeildag op Stavoren een historisch tintje kunnen krijgen. Vorig jaar moest hij plots stuurloos geworden het veld verlaten vanwege een zeldzaam voorkomend mankement: een bout van een van de zwaarden brak af. “Foar dit jier ha wy nije swurdebouten oantuge litten en nije peilstokken. Wy ha net in skip mei jild om hiele grutte ynfestearrings te dwaan, mar it fernijen fan de swurdebouten wie needsaak. Der kinst net sûnder’’. De nieuwe bouten voor de zwaarden zijn, na tweemaal afgelasting, nog niet beproefd tijdens een echte wedstrijd. Wel is maandag duidelijk geworden dat het zwemmend voorttrekken van een skûtsje door drie gespierde bemanningsleden werkt: een jaagpad over in dit geval het water! Gelukkig voor De Swanneblom kwam schipper Boudewijn van der Werf uit Joure met een motorboot hen al na enkele minuten tegemoet om langszij komend het schip-zonder-motor naar de haven te brengen. Frijfarre De wedstrijd in de A-klasse, bij een flauw en constant windje, leverde een fortuin op voor Merijn Olsthoorn uit Lemmer met zijn Emanuȅl. Niemand liet hij door licht verdedigend te zeilen langszij komen in de Olympische baan, in het Fries: ‘op-en-del-rûte’. Direct achter hem ontspon zich een merkwaardige strijd. Tot maar liefst viermaal toe werd Froukje Osinga uit Franeker met haar Jonge Jasper bij de hoge boei hogerop gestuurd. Haar bijna tweede positie bij de eerste boeironding moest ze afstaan aan Sietse Broersma van Ora et Labora. De enige vrouwelijke schipper in de A-klasse zou zich nog driemaal in een nadelige positie manoeuvreren bij steeds weer dezelfde bovenwindse boei. Als kanshebber in de voorhoede eindigde ze zodoende als twaalfde in het dagklassement. De gretigheid een matige wedstrijd voor zich op te eisen nam toe met het wegtikken van de seconden. “Jimme moatte ús frijfarre”, orakelde adviseur Harry Amsterdam aan boord van Zeldenrust van Arnold Veenema in de richting van Eelkje II van Jeroen de Vos. Bij de opmaat voor de derde route strandde een discussie op het stilzwijgen van de naaste concurrent. Door een zeer trage start en minuten achterstand vond Jaap Hofstee van It Swarte Wief geen aansluiting meer bij de vloot. Kandidaat voor de achterhoede bleef ook Sikke Heerschop met Wylde Wytse die in deze klasse het moest afleggen tegen zijn zoon Wytse op Woeste Anne. Zijn zoon liep als vierde binnen en Sikke Heerschop als veertiende van de zestien deelnemers. De strijd op het water tussen vader en zoon geeft de A-klasse dit jaar een extra dimensie. (Tekst en foto’s: Jelle Raap)   Uitslag A-klasse: 1.  Merijn Olsthoorn, Emanuȅl, 0,9 punten; 2. Sietse Broersma, Ora et Labora, 2 ; 3. Ton Brundel, Lytse Lies, 3