Wijk Tinga in Sneek krijgt vier sport- en beweegroutes met bootcamptoestellen en multifunctioneel sportveldje

In de wijk Tinga in Sneek komen vier verschillende wandelroutes om sporten en bewegen te stimuleren. Het college van b. en w. van de gemeente Súdwest-Fryslân stelt er 147.200 euro voor beschikbaar.

De start van de werkzaamheden is gepland voor begin september. Het is de bedoeling dat de totale sport- en beweegroute in oktober wordt opgeleverd.

Naast de bijdrage van de gemeente kwamen ook toezeggingen vanuit het Iepen Mienskipsfûns (Provincie Fryslân), Wijkorganisatie De Spil (i.s.m. het Old Burger Weeshuis) en vanuit Jumbo Supermarkten. De totale investering bedraagt 176.700 euro.

Twee routes, in de wijk zelf, hebben een afstand van 1,5 tot 3,5 kilometer. De twee andere routes (7 en 10 kilometer) gaan via IJlst en Jutrijp. Iedere route heeft zijn eigen voorzieningen. Om buitenfitness in de wijk te bevorderen worden er een multifunctioneel sportveldje en op diverse plekken verschillende type sport- en bootcamptoestellen geplaatst. Daarnaast wordt ook de skatebaan voor beginners aangepast, zodat beginners en gevorderden gescheiden van elkaar kunnen oefenen.