Meer stagekansen voor mbo-studenten door nieuwe subsidieregeling

REGIO De provincie Fryslân komt met een regeling die erkende leerbedrijven de mogelijkheid biedt subsidie aan te vragen voor mbo-studenten die stage moeten lopen in het kader van hun opleiding.

Deze regeling is onderdeel van het provinciale tweede Herstelpakket ‘Lok op 1: No en Moarn’ van 10 miljoen euro, dat in april door Provinciale Staten is vastgesteld.

Door de coronapandemie is een tekort aan stages ontstaan. Gedeputeerde Sander de Rouwe: ,,Ook onze studenten moeten aan hun toekomst kunnen werken en wij willen daarbij helpen. Ook zij moeten kunnen delen in onze brede welvaart. Met deze financiële impuls hoop ik erkende leerbedrijven beter in staat te stellen om nieuwe stages aan studenten aan te bieden.”

Achtergrond

De regeling is aan te vragen door erkende Friese leerbedrijven die stageplekken aanbieden aan MBO-studenten in een Beroeps Opleidende Leerweg-traject (BOL). Per stageplek is 1.250 euro beschikbaar. Een leerbedrijf kan een aanvraag voor maximaal twee stageplekken indienen.

Alice Muller, lid College van Bestuur ROC Friese Poort: ,,Wij zijn blij met de stageregeling van de provincie. Praktijkervaring opdoen is essentieel in het mbo en wij zijn voor alle niveaus op zoek naar stageplaatsen. Met name in de sectoren die getroffen zijn door de coronacrisis, zoals de evenementenbranche, kapsalons, ziekenhuizen en horeca. Het tekort aan stageplaatsen voor entree en niveau 2 is daarbij extra zorgelijk. We doen hierbij dan ook een beroep op bedrijven en organisaties om samen met ons te zorgen dat het onderwijs voor deze jongeren bereikbaar blijft. Een stageplek is daarbij een vereiste om hun studie af te ronden en een mooie plek op de arbeidsmarkt te vinden.”