Provincie start maandag met werkzaamheden: weg tussen Sneek en Leeuwarden twee maanden afgesloten

In opdracht van de provincie Fryslân begint aannemer Roelofs Wegenbouw B.V maandag met de herinrichting van de weg door buurtschap Tsienzerbuorren. De Snitserdyk (N354) tussen Sneek en Leeuwarden wordt daarom twee maanden afgesloten.

De provincie meldt in een nieuwsbrief dat het de provinciale weg tussen Sneek en Leeuwarden veiliger wil maken, maar 'ook rekening wil houden met de leefbaarheid en de doorstroom van het verkeer'. 

Als eerst wordt dus het traject door buurtschap Tsienzerbuorren aangepakt. Dit moet een 'dorpse uitstraling' krijgen, vergelijkbaar met de metamorfose die Dearsum een aantal jaar geleden heeft ondergaan. 

‘We brengen rood asfalt aan, planten bomen langs de hoofdrijbaan en plaatsen verlichting die aansluit bij het dorpse karakter. Deze inrichting van de weg past beter bij de maximumsnelheid van 60 kilometer per uur’, meldt de provincie. 'Daarnaast schuift de weg iets op naar de zuidkant, zodat we aan de noordkant een strook met klinkers kunnen aanleggen. Hierdoor kunnen mensen veiliger hun erven op en af rijden. Bovendien geeft die strook ruimte voor fietsers en voetgangers, waardoor ze minder vaak over hoeven te steken'.

Maandag begint de twee maanden durende klus. Tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit wordt omgeleid via de N385, N359 en N31. Ook voor fietsers en landbouwverkeer is een omleidingsroute ingesteld, evenals voor de bussen van Arriva. 

De provincie wil ook het kruispunt bij Easterwierrum en de afslag bij Raerd aanpakken, maar de grond die daarvoor nodig is moet nog aangekocht worden. 'Hierover zijn we druk in gesprek', aldus de provincie. Er ligt al wel een plan, opgesteld 'in samenspraak met de omgeving'. Beide kruispunten moeten worden ingericht als ovondes. Wanneer deze klus start, is dus nog niet bekend omdat de onderhandelingen over de grondaankoop nog lopen.