Súdwest-Fryslân houdt over 2020 4,7 miljoen euro over door corona en kavelverkoop

Minder uitgaven door corona en een meevallende grondexploitatie zorgden ervoor dat Súdwest-Fryslân over 2020 4,7 miljoen euro overhield.

Er werden 91 woningbouwkavels verkocht en 1,3 hectare bedrijventerrein. Dit met een gestegen grondprijs van zo’n 5 procent. Het zorgde voor 2,2 miljoen euro voordeel. Daar komt een hoger dan verwachte opbrengst van de toeristenbelasting in 2019 bij, die in 2020 ingeboekt werd, kregen de raadsleden gisteravond te horen.

De gemeente ging voortvarend te werk met het uitvoeren van de Tozo-regelingen voor ondernemers die door corona getroffen werden. Voor de uitvoering van deze regeling kwam van het rijk 1,1 miljoen euro, terwijl de gemeente de klus voor 400.000 euro klaarde. Het overschot van 700.000 euro wordt gereserveerd voor 2021.

Afval en onderwijs

Voordeel leverde corona ook op op afvalgebied. Mensen brachten veel meer naar de milieustraten. Op onderwijsgebied werd er minder geld uitgegeven aan leerlingenvervoer en vervoer naar gymzalen. Op personeelsgebied was er minder inhuur als gevolg van corona. Ook werd gerekend op een stijging van de uitkeringen, maar die kwam niet.

Hoe rooskleurig de financiële positie ook lijkt, fractievoorzitter Angeline Kerver van GroenLinks legde de vinger op de zere plek. Zij zei alleen maar incidentele voordelen te zien en vroeg zich af of er structureel ook iets verbetert. Structureel blijkt de gemeente er juist 1,3 miljoen euro op achteruit te gaan. ,,Dat baart zorgen’’, aldus ambtenaar Anna Afke van der Schaar.