Openluchtspel vindt ruimte in film

EASTERWIERRUM De dertigste voorstelling van het Berneiepenloftspul (BIS) uit Easterwierrum is een heel speciale. De kinderen maken een heuse film. Daarin gaan ze op zoek naar nieuw leven in het heelal. De voorbereidingen op het ruimteavontuur 'Bis Corp. 9021' zijn in volle gang.

Mensen die boos en oneerlijk zijn, uitsluiting, nepnieuws, stikstofellende, een plastic soep en uiteraard 'koroana'; de acteertalenten van BIS vinden de aarde anno 2021 geen fijne plek meer. Ze is ook niet meer te redden. Tijd om ervandoor te gaan. ,,Inderdaad, best wel zware kost", vertelt voorzitter Tineke van der Schaaf. ,,Maar de problemen waar we mee te maken hebben, leven net zo goed bij kinderen. Zij kijken er op hun eigen manier naar. Maar we brengen het allemaal op een luchtige manier."

Traditie

Het BIS begon in 1989 onder de vleugels van het 'grote' openluchtspel van Jorwerd. Inmiddels staat het al vele jaren op eigen benen, met dorpshuis De Tysker van Easterwierrum als thuisbasis. De acteurs zijn kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool. De meesten wonen in een van de dorpen in de voormalige gemeente Littenseradiel, in 2018 opgesplitst in Waadhoeke, Leeuwarden en Súdwest-Fryslân. Eigenlijk had de dertigste voorstelling vorig jaar weer een vertrouwd openluchtspel moeten worden. De annulering vanwege de coronacrisis was een flinke domper voor de 'kinderen van de Greidhoeke', vertelt Van der Schaaf. ,,De repetities waren al maanden aan de gang. Aanvankelijk dachten we in 2021 een herkansing te krijgen, maar na de zomer werd de situatie er niet beter op."

Het BIS vond dat er dit jaar sowieso iets moest komen. ,,Onze traditie moet blijven bestaan", zegt Van der Schaaf. ,,Als we opnieuw geen voorstelling zouden geven, zakt het weg. Het artistiek team kwam eerst met het idee van locatietheater. Voorstellingen in kleine groepen op verschillende plekken in Easterwierrum. Hier werd al aan gewerkt, maar het bleef onzeker of dat deze zomer wel mogelijk zou zijn. Toen ontstond het idee van een film."

Online auditie

De audities waren in het eerste weekend van januari. Kinderen kregen een opdracht en stuurden filmpjes in. Met een selectie werden online audities gehouden. Het aantal aanmeldingen lag onder het gemiddelde van zeventig kinderen. Desondanks is Van der Schaaf tevreden. ,,Normaal gaan we langs bij scholen om wervingsbrieven uit te delen, maar dat zat er niet in. Doordat er vorig jaar geen openluchtspel was, hebben we toen ook geen groep 6-leerlingen warm kunnen maken."

In totaal doen er dit jaar 25 acteertalentjes mee. ,,Daarbij zitten ook kinderen die vorig jaar in groep 8 zaten en nu in de brugklas zitten. We wilden hen er graag bij hebben, anders zouden ze deze mooie ervaring moeten missen."

Kinderen schrijven mee

De film duurt tussen de 30 en 45 minuten en gaat over de Believe Interestrial Space Corporation. De 'Bis Corp.' ontdekt een nieuwe planeet, Area 9021, waar de expeditieleden een nieuw leven kunnen beginnen. Maar hoe zien zij een betere wereld voor zich? ,,De kinderen hebben aan het script meegeschreven", vertelt Van der Schaaf. ,,Dat is uniek, want normaal ligt er een kant-en-klaar stuk. Dit is dan ook een bijzondere voorstelling. Op 15 mei beginnen de opnames. De film wordt gepresenteerd in een filmweekend ergens eind september/begin oktober."

Na een aantal weken van online oefenen zijn de kinderen inmiddels in de buitenlucht aan het repeteren. Dit doen ze woensdagmiddag en zaterdagochtend op een boerenerf bij Easterlittens. Van der Schaaf: ,,Ondertussen zijn hun ouders druk met de vrijwilligerstaken, zoals het bouwen van decors, verzamelen van rekwisieten, naaien van kleding, de PR en het vinden van sponsors. Gelukkig dat ook al deze activiteiten weer plaatsvinden. Het BIS verbindt namelijk niet alleen kinderen, maar ook volwassenen. Er zijn veel mooie vriendschappen tussen ouders ontstaan. Tegelijk creëert de BIS-verbinding draagvlak voor andere activiteiten in Easterwierrum en omgeving."