Bescheiden, maar feestelijke opening IKC Thomas van Aquino in Sneek

SNEEK Aan de Louw Doniastraat in Sneek werd vrijdagochtend IKC Thomas van Aquino geopend. Dat gebeurde op feestelijke en digitale wijze.

Het naambord van de IKC (Integrale Kind Aanpak) werd onthuld door het oudste en jongste kind. Die eer was daarom weggelegd voor Minas (13 jaar) en Jason van 2. Alle andere kinderen, ouders en andere belangstellenden konden via een livestream meekijken.

Op het IKC werken vele partijen letterlijk onder één dak samen met de gemeente Súdwest-Fryslân (gebiedsteam en schoolmaatschappelijk werk), kinder- en peuteropvang van Kinderwoud, het consultatiebureau van de GGD, logopedie van Spraakmakend Sneek en de bibliotheek Sneek met eigen school bibliotheek.

Tevens bieden ze een wekelijks naschools aanbod met het centrum voor de kunsten in de vorm van muzieklessen en een eigen schoolorkest. Ook Sport Fryslân werkt mee door realiseren van naschoolse naschoolse bewegingsprogramma's.

Verbinding met de buurt is essentieel, zo stelt het IKC. Daarom hebben alle buurtbewoners een 'koffiebon' in de brievenbus gegeven. Zij zijn van harte welkom om op afspraak eens te komen buurten.

Voor alle kinderen nog extra feestelijk: op het plein stond een ijskar van Boerderij Margje die de jeugd voorzag van een versnapering.

Lees ook: Dit Integraal Kindcentrum in Sneek wil ouders ontlasten (LC PREMIUM)