Kinderen Johannes Postschool zamelen kleding in voor kinderen in Syrië en Irak

SNEEK Donderdag 15 april was een bijzondere dag voor Sneek. Precies 76 jaar geleden werd de stad bevrijd van de Duitse onderdrukking. De Johannes Postschool besteedde hier uitgebreid aandacht aan met een gastspreker en een inzamelingsactie.

Klaas Ferbeek kwam op uitnodiging van juf Rennie Wierda vertellen over zijn jeugdherinneringen aan de Tweede Wereldoorlog in Oudega. De kinderen van groep 7 en 8 zaten vol belangstelling te luisteren naar al zijn verhalen over het verzet in dit dorp.

De heer Kramer uit Sneek had zijn verzameling van spullen uit de oorlog op school gebracht om aan de kinderen te tonen. Een heel bijzondere collectie met onder andere het uniform van de RAF, maar ook een geweer, uniformen van de Duitsers, een gasmasker, een veldfles, uniformen van de Duitse padvinderij, helmen, bajonetten en nog veel meer. Juf Rennie had het persoonsbewijs van haar moeder mee (uit 1943) en Duits geld uit 1918 en 1923.

Klaas Ferbeek zet zich al veertig jaar in voor kinderen uit oorlogsgebieden en kinderen uit arme landen. De kinderen uit groep 7 en 8 van de Johannes Postschool hadden kleding ingezameld voor kinderen uit oorlogsgebieden in Syrië en Irak. Deze zakken vol kleding werden zaterdagochtend door juf Rennie afgeleverd bij het verzamelpunt op de Singel in Sneek. De organisatie NSKI (Nederlandse Stichting voor kinderen in Irak) nam de kleding dankbaar in ontvangst.