Afzwaaiende Vellinga: ‘Vrijwilligers zijn de smeerolie van de samenleving’

SNEEK Deze maand geeft voorzitter van Sneek Promotion, Gerard Vellinga, de voorzittershamer over aan Stella van Gent, oud-wethouder van Cultuur van de gemeente Súdwest-Fryslân. Nu Sneek Promotion aan de vooravond staat van de herstructurering van de Sneekweek, is het een goed moment voor Vellinga om het stokje na 11 jaar over te dragen. ,,Er is in Sneek altijd reuring.”

Gerard Vellinga is een druk bezet man. Zijn werk als notaris gaat gewoon door op Goede Vrijdag, en dus spreken we af in het kantoor van De Wit Dijkstra Netwerk Notarissen aan de Westersingel. Nog even een telefoontje plegen, en dan brandt hij los. ,,Hoe Sneek Promotion in 2010 bij mij uitkwam, kan ik je eerlijk gezegd niet precies vertellen.”

Hij lacht: ,,Maar ik ben opgegroeid in Sneek en ken hier veel mensen. En een bestuursfunctie, daar had ik wel zin in. Je inzetten voor de stad, dat deed ik vroeger ook al. Het grootste misverstand rondom Sneek Promotion is dat mensen denken dat wij heel veel organiseren. Maar als je bijvoorbeeld naar de Sneekweek kijkt, dan organiseren wij daarvan de Vlootschouw en het Slotconcert. Wij zorgen voor de promotie, maar anderen organiseren. Als Sneek Promotion hebben wij veel overleg met de gemeente over het evenementenbeleid. Binnen Sneek Promotion is er een dagelijks en een algemeen bestuur. In het algemene bestuur zitten verschillende partijen: de horeca, de VOS (ondernemersvereniging), KWS, Watersportbedrijventerrein it Ges en Muziekfederatie. Het dagelijks bestuur bestaat uit drie man en zorgt voor de verbinding van de verschillende partijen. Het is belangrijk dat er een goede spreiding en coördinatie is van de verschillende evenementen. Daar hebben wij een hele goede coördinator evenementen voor – Petra Miedema – zij doet echt het meeste werk. Ik ben dan wel voorzitter, maar mijn hoeveelheid taken valt mee. Petra werkt voor ons en vormt samen met ons als dagelijks bestuur de kerngroep.”

Vellinga zei destijds ‘ja’ tegen zijn functie als voorzitter, omdat het werk hem heel anders leek dan zijn werk als notaris. ,,En dat is ook zo gebleken”, verduidelijkt hij. ,,Je bent met heel veel vrijwilligers bezig, je maakt de uitreiking van De Waterpoorters mee, je hoort de verhalen achter de schermen. Er zijn veel (super)vrijwilligers in de stad. Zij zijn de smeerolie van de samenleving. Dat aantal breidt niet uit, maar krimpt wel iets in. Het is lastiger geworden om vrijwilligers te vinden, niet in de laatste plaats omdat de overheid steeds meer eisen stelt aan het organiseren van evenementen. Het beleid wordt steeds strenger. Het is terecht dat de overheid veiligheidseisen stelt, maar de eisen moeten wel overzichtelijk blijven. Ik vind dat dat weleens doorschiet. Daardoor wordt het moeilijker om alles te bekostigen, en haken vrijwilligers af als ze horen wat er allemaal van ze gevraagd wordt.”

In 11 jaar tijd veranderde er het nodige in de stad, en in de aanpak van de promotie van evenementen. ,,De wereld is toch wel heel anders geworden”, vindt Vellinga. ,,De rol van social media is heel groot geworden. Het bereiken van mensen gaat nu heel snel en efficiënt. Mensen reageren veel sneller op elkaar, en zitten ook meer in hun eigen wereldje. Ook worden ze kritischer, ze vinden dat de faciliteiten in de stad en bij evenementen goed moeten zijn. En de rol van veiligheidseisen wordt – zoals gezegd – steeds groter. Wij zijn als Sneek Promotion nu al een paar jaar bezig om de Sneekweek te coördineren. De samenwerking met bijvoorbeeld ondernemers in de stad is wat nadrukkelijker, we willen voor jong en oud iets moois organiseren. En nu we aan de vooravond staan van die herstructurering, leek het mij goed om mijn voorzittershamer aan Stella van Gent over te dragen. Het is genoeg geweest na 11 jaar. Stella is met haar achtergrond als wethouder Cultuur een mooie toevoeging voor het herstructureringstraject. Ik heb een prachtige tijd gehad, en altijd veel plezier beleefd aan mijn functie. Dat ga ik ook zeker missen. Sneek heeft een prachtige binnenstad met gedreven ondernemers, er wordt veel georganiseerd. Niet alleen voor toeristen, maar ook voor de eigen inwoners. ‘Lekker Sneek’ en het Slotconcert tijdens de Sneekweek zijn hier mooie voorbeelden van. Een bijzondere sfeer en altijd een groot succes.”

Amanda de Vries.