Opgeheven EHBO-club schenkt resterend kasgeld aan De Kime

Hospice ‘de Kime’ in Sneek ontving vrijdag een gift van drieduizend euro van de Vereniging EHBO IJlst e.o. Willem de Schiffart en Douwe Hiemstra, beiden oud-voorzitter van de EHBO-club, kwamen naar Sneek met een symbolische cheque.

De EHBO-vereniging in IJlst heeft zich in 2020 genoodzaakt gezien de club op te heffen. Door te weinig aanwas van nieuwe leden kon zij niet langer bestaan. Het geld dat nog bij de club in kas was, is door een commissie namens de leden toebedeeld aan het goede doel.

Hoewel er dus eigenlijk sprake is van een enigszins treurige aanleiding, werd de gift in het hospice, dat valt onder VPTZ Zuidwest Friesland, blij en dankbaar aanvaard. Ieder jaar moet de begroting namelijk worden rondgemaakt door middel van steun van particulieren. Door deze sponsorgiften wordt het mogelijk zeer gewenste hulpmiddelen als oonder andere een bladderscan (blaasecho) aan te schaffen.