Raad stemt in met haalbaarheidsonderzoek naar permanente opvanglocatie asielzoekers in Sneek

SNEEK Er komt een haalbaarheidsonderzoek naar een permanente opvanglocatie van asielzoekers in de wijk Noorderhoek in Sneek. Daarmee stemde de gemeenteraad maandagavond in. De uitkomst ligt echter nog volledig open, benadrukte wethouder Mark de Man nog maar eens.

,,We moeten goed met de omwonenden en alle betrokken partijen in gesprek”, meent De Man. Daarmee onderstreept hij het gevoel dat bij veel fracties leeft: draagvlak en communicatie lijken de toverwoorden. Geen online bijeenkomsten of enquêtes door de brievenbus, maar aanbellen. Van deur tot deur om het gesprek aan te gaan.

,,Er zit dan ook geen tijdsdruk op”, aldus de wethouder. ,,Wat het college betreft kan het onderzoek niet plaatsvinden zonder fysieke contactmomenten. Wij willen een onderzoek dat recht doet aan de gevoelens in de buurt, dat recht doet aan het vraagstuk dat er ligt en dat recht doet aan de beslissing die in de laatste instantie de raad zal moeten nemen. Daarom willen we een zo compleet mogelijk onderzoek presenteren.” In het raadsvoorstel valt te lezen dat de eerste resultaten ‘op z’n vroegst in 2022/2023’ verwacht worden.

Tijd en plaats

In de discussie kwamen nog twee belangrijke thema’s naar voren: tijd en plaats. In beginsel is de afspraak gemaakt met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) dat het azc in de Sneker wijk voor vijf jaar opgezet zou worden. Als het nodig was, zou dit met nog eens zo’n periode verlengd kunnen worden. Het formele verzoek hiertoe werd in september 2020 ingediend door het COA bij het college van burgemeester en wethouders. B. en w. honoreerde dit.   

Meerdere fracties wezen De Man daar op: de afspraak die gemaakt is, was voor maximaal tien jaar. ,,Vijf jaar geleden verwachtten wij dat er een eenmalige golf van vluchtelingen naar Nederland zou trekken. We zien nu een andere situatie. Dat is de omstandigheid waar we mee te maken hebben”, reageerde de wethouder.

Noorderhoek

Het COA heeft volgens De Man specifiek gevraagd naar een permanente locatie -met een looptijd van dertig jaar- op dezelfde plek als nu, dus daar richt het haalbaarheidsonderzoek zich dan ook op. Wel zal het qua aantal bewoners iets afnemen: waar nu ruimte is voor 600 asielzoekers, ligt het maximumaantal in de eventuele permanente opvang op 450. De bestaande, tijdelijke gebouwen worden dan vervangen door stenen huizen.

Wethouder De Man vroeg in een eerder stadium om bouwstenen voor het haalbaarheidsonderzoek. Door middel van een motie, ingediend door het CDA, GroenLinks en de FNP, werd een aantal van die bouwstenen aangereikt. De belangrijkste daarvan zijn, naast het eerder genoemde draagvlak, het actief betrekken en informeren van de buurt -zowel in de voorbereiding als in de uitvoering-, een evaluatie van het azc over de achterliggende periode en het tijdig informeren van de raad over het plan van aanpak en de voortgang van het proces.

Deze motie werd door het college overgenomen.