Simon Spriensma vindt eerste kievitsei bij Raard

Simon Spriensma (39) uit Dokkum is de vinder van het eerste Friese kievitsei. Hij vond het zaterdagmiddag om 12:14 uur in een weiland bij Raard in Noardeast-Fryslân.

,,Geweldich!’’ is het eerste dat Spriensma zegt. Hij vond met ei in het gezelschap van zijn zoekmaten Thom Feddema en Mark Bloem.

Spriensma wordt later door commissaris van de koning Arno Brok in kleine kring gehuldigd op het Provinsjehûs. Daar werd de ceremonie in het verleden ook gehouden, met het ‘lotterjen’ en overhandigen van het eerste ei aan de commissaris. De laatste jaren blijft het ei in het nest waar het is aangetroffen. Spriensma’s vondst is in het land gecontroleerd door de Bond Friese Vogelwachten.

In de gemeente Noardeastfryslân mag nu nog door erkende nazorgers van de BFVW gezocht worden naar het eerste gemeentelijke kievitsei. Dat geldt ook voor alle andere Friese gemeenten, op Vlieland na. Als deze eieren zijn gevonden, is het ‘frije fjild’ er gesloten voor eierzoekers.