Flip van Doorn portretteert de Friezen

IJLST Deze week verschijnt het nieuwe boek van schrijver Flip van Doorn uit IJlst. In 'De Friezen, een geschiedenis' maakt hij elf tochten door verleden en heden. Natuurlijk komt ook Súdwest-Fryslân uitgebreid aan bod.

Toen schrijver Flip van Doorn in 2010 met zijn gezin naar IJlst verhuisde, speelde hij al met de gedachte ooit een boek over de Friezen te schrijven. Dat boek ligt vanaf deze week in de winkel: 'De Friezen, een geschiedenis.'

Van Doorn groeide op in de Randstad en was twaalf toen hij Friesland voor het eerst bezocht. Zijn grootvader, een geboren Fries, nam hem mee naar Leeuwarden en Dokkum. In het eerste hoofdstuk van 'De Friezen' probeert Van Doorn die dag te reconstrueren. Dat lukt maar gedeeltelijk: het standbeeld van Us Mem is verplaatst, het Fries Museum verhuisd en het geboortehuis van zijn grootvader in Dokkum bestaat niet meer. Maar hij krijgt toch de smaak te pakken en begint aan een ontdekkingsreis door de geschiedenis van Friesland en de Friezen.

Elf tochten brengen hem kriskras door de provincie naar plaatsen als Warns, Allardsoog en Rinsumageest, maar ook tot ver daarbuiten. Aan de Duitse Waddenkust, op de Halligen, ontmoet hij mensen die nog op terpen leven: bij hoog water loopt hun land onder en trekken ze zich terug op hun woonterp. Bij de stad Aurich in de Duitse regio Oost-Friesland bezoekt hij de Upstalsboom, waar in de middeleeuwen Friezen uit alle windstreken samenkwamen om te vergaderen.

Hoog in de Alpen ontdekt de auteur hoe de Zwitsers zich bij het uitroepen van hun onafhankelijkheid lieten inspireren door de Friese Vrijheid. In Rome bezoekt hij de kerk die Karel de Grote in het jaar 800 aan de Friezen schonk, net buiten het Sint-Pietersplein. En hij probeert te ontdekken wat de roemruchte Friese Vrijheid nu precies inhoudt. Ook in Súdwest-Fryslân gaat hij op onderzoek uit, onder andere in Warns, Stavoren, Workum, Greonterp, Bolsward en natuurlijk IJlst.

'De Friezen' gaat over een volk dat honkvast is en tegelijkertijd uitwaaierde over heel Europa, over het verleden, het heden en de toekomst. Is het behoud van de Friese cultuur, taal en identiteit ermee gebaat wanneer de Friezen zich terugtrekken op hun terpen, of juist wanneer ze naar buiten treden? In vierhonderd pagina's knoopt Van Doorn alle verhaallijnen aan elkaar in een poging de Friezen te begrijpen.

Op vrijdagmiddag 5 maart is de presentatie van 'De Friezen' in historisch en letterkundig centrum Tresoar in Leeuwarden. Via een livestream kan iedereen de presentatie volgen. Boekhandelaar Ronnie Terpstra uit Leeuwarden, bekend van het boekenpanel van De Wereld Draait Door, zal 'De Friezen' bespreken. Ook acteur Theun Plantinga is te gast. Hij werkte samen met Flip van Doorn bij de muziektheaterproductie 'Baltic Blues' in IJlst en vertelt over hoe hij als Fries in Amsterdam belandde en uiteindelijk toch weer terugkeerde naar zijn heitelân. Kunstenaar Claudy Jongstra neemt het eerste exemplaar in ontvangst.

Op zaterdag 6 maart gaat Flip van Doorn op pad in Sneek en IJlst. Wie 'De Friezen' bestelt bij boekhandel Van der Velde in Sneek, kan aangeven het boek graag te laten bezorgen door de auteur. De eerste vijftien inwoners van Sneek en de eerste vijftien inwoners van IJlst die zich opgeven, krijgen het boek dan door Van Doorn persoonlijk aan huis bezorgd.

De Friezen, een geschiedenis

Flip van Doorn

400 pag. €24,99

Uitgeverij Thomas Rap