Su het ut Weest | De Kolk in 1915

SNEEK In de rubriek Su het ut Weest deze week een foto van de Kolk, gemaakt rond 1915.

Links op de kade voor het café en stalhouderij de ‘Nieuwe Stadsherberg’ zien we een groot aantal koetsen. Bezoekers aan de stad Sneek konden hier hun koetsen stallen waarna de paarden werden verzorgd in de stalhouderij. Voor problemen en onderhoud van de hoefijzers konden ze terecht bij de naastgelegen smederij van Douwe Rijpkema.

Aan de kade liggen een aantal stoombeurtschepen die voornamelijk vee en goederen vervoerden van en naar de stad en de zuidwesthoek. Daarachter de grote loods met duidelijke reclame van bouwmaterialenhandel D. van der Werf. Gzn en het kantoor van G.H.Ter Horst.Jzn.

Verderop aan de IJlsterkade de romp van de voormalige stroopmolen ‘de Fontein’ die in 1904 zijn kap, stelling en wieken verloor. Deze molen was één van de vele molens in Sneek die helaas allemaal zijn gesloopt.

Rechts aan de Geeuwkade een gedeelte van het fraaie kantoor en kaaspakhuis van zuivelindustrie ‘Normandia’ van J.Halbertsma. De zuivelfabriek zelf stond aan de Leeuwarderweg op de plek van het huidige Normandiaplein.

Foto en tekst Vereniging Historisch Sneek e.o. Reacties op suhetutweest@hotmail.com of 0515439698.