Gemeente wint rechtszaak over Jumbo-super in Tinga

SNEEK De bestuursrechter ziet geen belemmeringen voor de komst van een grote Jumbo-winkel in de wijk Tinga in Sneek. De bezwaren van de plaatselijke hockeyclub, tennisvereniging en Poiesz Supermarkten zijn dinsdag van tafel geveegd.

De nieuwe supermarkt moet bij de ingang van Tinga komen, op de hoek van de Lemmerweg en de Koningsspil. Hij vervangt het huidige Jumbo-filiaal in de wijk, aan de Molenkrite. Gemeente Súdwest-Fryslân verleende in april 2019 een vergunning voor de bouw. Een grotere supermarkt zou tegemoet komen aan de behoeften van het winkelend publiek. Uit onderzoek blijkt dat een moderne wijksupermarkt 1200 tot 1500 vierkante meter aan winkelvloeroppervlak heeft. De huidige komt tot 800 vierkante meter. Daarmee is het de kleinste 'fullservice' supermarkt van Sneek.

Goed gemotiveerd

De sportclubs en Poiesz Supermarkten zijn het niet eens met de plannen. In december kwam de kwestie aan de orde bij de rechtbank in Groningen. De rechter stelt vast dat de ruimtelijke onderbouwing volledig is en voldoet aan de vereisten. Zo heeft de gemeente goed gemotiveerd waarom er wordt afgeweken van het bestemmingsplan voor de wijk, dat gericht is op sport en recreatie. Ook zijn de plannen voor een omgevingsvergunning door het college van b. en w. op correcte wijze aan de gemeenteraad voorgelegd, aldus de bestuursrechter.

Veilig

Dat de verkeersveiligheid in het geding zou zijn, ziet de rechter niet. Hij volgt de lezing van de gemeente, dat er voor fietsers juist een betere situatie wordt gecreëerd. Het fietspad langs de Lemmerweg wordt aan de noordzijde van de Koningspil een aansluiting op de route naar de nieuwe Jumbo. Oorspronkelijk geplande parkeerplaatsen langs de zijkant van de supermarkt zijn uit de plannen gehaald. Hiermee is er voldoende ruimte voor auto's om elkaar te passeren, aldus de rechter. De rechter ziet nog een pluspunt: het verkeer, waaronder vrachtwagens van Jumbo, hoeft in de toekomst niet meer door de hele wijk te rijden, zoals nu het geval is.

Parkeerplekken

De hockey- en tennisvereniging vrezen ook het parkeerterrein bij de nieuwe supermarkt. Er staan 129 parkeervakken gepland. Een passend aantal gezien de grootte van de winkel, vindt de rechter, en bovendien in overeenstemming met de parkeernormennota van de gemeente. De gemeente heeft volgens de rechter bij de besluitvorming het effect van de nieuwe Jumbo op de sportaccommodaties en de rest van de wijk meegenomen. Zo is in 2017 het Beeldplan Tinga opgesteld, in overleg met sport- en belangenverenigingen. In een gebiedsverkenning uit 2020 worden oplossingen gegeven voor het huidige Jumbo-filiaal dat leeg komt te staan.

Derde veld

Dat de nieuwe Jumbo een derde veld voor de hockeyvereniging in de weg zou zitten, ziet de rechter anders. Het veld is voor het voortbestaan noodzakelijk, zegt de club. Volgens de gemeente is het veld om juridische, planologische en politieke redenen sowieso niet realistisch. De rechter is het daarmee eens. Er is de afgelopen tijd gekeken naar alternatieven voor uitbreiding. Besprekingen tussen de hockeyclub en voetbalclubs Sneek Wit Zwart en ONS over een fusie en verhuizing naar een andere plek in de stad (de sportcarrousel) leverden niks op. De gemeente en de hockeyclub hebben samen besloten dat er nu een nieuw hoofdveld wordt aangelegd op de plek van het huidige.

'Geen bedreiging voor Poiesz'

Ook Poiesz Supermarkten maakte bezwaar. De keten heeft aan de andere kant van de Lemmerweg in de wijk Duinterpen een grote winkel. Volgens Poiesz is de nieuwe Jumbo in strijd met de detailhandelsstructuurvisie van de gemeente. Hierin staat dat supermarkten qua schaal moeten passen bij het 'wijkverzorgende niveau'. De nieuwe Jumbo zou veel te groot zijn, aldus Poiesz. De rechter constateert dat dit niet het geval is. De Jumbo-winkel zou ook geen bedreiging vormen voor die van Poiesz. Een deel van de inwoners van Duinterpen doet namelijk al buiten de wijk boodschappen, stelt de rechter vast.