‘Tien jaar is genoeg’, maar college wil haalbaarheidsonderzoek naar permanente vestiging azc Sneek

SNEEK ,,Tien jaar is genoeg. Meer dan genoeg”, sprak Neld Veldman, voorzitter van wijkplatform Noorderhoek, donderdagavond in bij de commissievergadering Bestjoer en Finânsjes. Onderwerp van gesprek is de permanente vestiging van een asielzoekerscentrum in ‘haar’ wijk in Sneek. Het college wil een haalbaarheidsonderzoek.

‘Moeke Nel’ stipte haar zorgen aan op het gebied van veiligheid (,,ik ga in het donker niet meer naar de Poiesz”) en ziet de participatie van de azc-bewoners afnemen. Wel deed ze een belofte: ,,Wij zullen het azc de komende vijf jaar nog een mooie tijd geven.”

Want zover is de besluitvorming al: het azc in Sneek werd in 2016 geopend voor de duur van maximaal tien jaar, met de afspraak dat na vijf jaar zou worden bekeken of de locatie nog steeds nodig was. Dat is het geval, zo liet burgemeester Jannewietske de Vries twee weken geleden al weten. ,,Het COA heeft ons om verlenging gevraagd en dat verzoek is nu gehonoreerd.”

Nu wil het college een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren om te kijken naar permanente vestiging van een azc. Daarbij worden, in de plannen van b. en w., de tijdelijke gebouwen vervangen voor stenen huizen. Wethouder Mark de Man benadrukte: ,,De uitkomst van dat haalbaarheidsonderzoek ligt nog open. Wij willen dit proces rustig en goed doorlopen, samen met de buurt: de inwoners, instellingen en ondernemers. We willen fysiek met de buurt in gesprek. Ik verwacht de eerste resultaten medio 2022/’23.” 

Vragen vanuit de commissie om te kijken naar een andere plek in Sneek of omgeving counterde hij eenvoudig: ,,Het COA heeft het verzoek gedaan om te kijken naar permanente bebouwing op deze locatie. Andere locaties zullen dan ook geen onderdeel uitmaken van het haalbaarheidsonderzoek.”

Een permanent azc zal minder bewoners huisvesten; het gaat om zo’n 350 tot 450 plekken, waar nu zeshonderd bewoners het maximum is. ,,Dat aantal is voor ons de piketpaal”, aldus De Man.

De PvdA vroeg de wethouder om een toezegging over de onafhankelijkheid van onderzoek. ,,We moeten later geen gedonder hebben dat het een soort vooringenomenheid was van de gemeente. Dat het er linksom of rechtsom doorgedrukt is. Dat soort discussies moeten we niet hebben. Wat dat betreft pleiten wij ervoor dat het onderzoek onafhankelijk, door derden uitgevoerd wordt, ten behoeve van de zorgvuldigheid.”

Wethouder De Man vroeg de raad om ‘bouwstenen’ voor het haalbaarheidsonderzoek. De gemeenteraad beslist op 4 maart of het onderzoek er komt.