PvdA-fractie stelt vragen over buurtbemiddeling in Súdwest

REGIO De PvdA-fractie in Súdwest-Fryslân wil meer aandacht voor buurtbemiddeling in de gemeente en stelt daarom schriftelijke vragen aan het college.

Met de inzet van een buurtbemiddelaar proberen gemeenten te voorkomen dat overlast tussen buurtbewoners escaleert. Van de vijf grootste Friese gemeenten heeft alleen Súdwest-Fryslân nog geen buurtbemiddelaars, valt te lezen in dit LC-artikel. De PvdA vraagt zich bij monde van fractievoorzitter Johan Feenstra af waarom hier in Súdwest nog geen gebruik van gemaakt wordt.

‘Buurtbemiddeling kan naar de mening van de PvdA een doeltreffende manier zijn om overlast aan te pakken met grote kans op succes. Twee derde van de behandelde zaken worden dankzij buurtbemiddeling met een positief resultaat opgelost’, zo schrijft de partij.

De fractie verwijst naar het Jaarverslag Integrale Veiligheid 2019, waaruit blijkt dat het aantal overlastincidenten stijgt: van 329 in 2017 naar 415 twee jaar later. In datzelfde verslag staat dat ‘in 2019 is gestart met het onderzoeken naar de mogelijkheden van buurtbemiddeling’.

Feenstra wil onder meer weten wat de status van deze verkenning is en welke acties er tot dusver zijn ondernomen door het college.

Al in september 2018 stelde hij soortgelijke vragen aan burgemeester en wethouders.