Subsidie voor Kunstroutes door Sneek en omgeving

SNEEK Het Iepen Mienskipsfûns Fryslân heeft subsidie voor 16 projecten in zuidwest Friesland toegekend. Onder andere voor diverse Kunstroutes in en om Sneek. Op initiatief van Sneek Promotion zijn er wandel- fiets- en vaarroutes bedacht. ,,We willen niet alleen toeristen nieuw vermaak bieden, maar ook de eigen bewoners.”

,,Het was natuurlijk een raar jaar”, zegt Petra Miedema van Sneek Promotion. ,,Zoveel zaken die niet doorgingen. Maar online konden we Sneek en omgeving natuurlijk wel promoten. Dus zetten we vol in op onze website. Iemand uit mijn omgeving had ergens in Nederland een Kunstroute gelopen, en een dergelijke route leek ons ook een goed idee voor Sneek. Het bekijken van kunst in de openbare ruimte en buitenlucht laat mensen op een laagdrempelige manier kennismaken met de kunst die er reeds is, maar die ze waarschijnlijk nooit opvalt of wat de betekenis is van het kunstobject. Het volgen van een kunstroute is een prima manier om te vermaken, te genieten van cultuur en het hoeft niet op vastgestelde tijden, of vastgestelde gezelschappen. Dus is het prima coronaproof toeristisch vermaak. Gedurende het proces ontstond ook de ontwikkeling van een interactieve citygame. Door deze aan de routes te koppelen, krijgt ook de jongere doelgroep op ‘hun eigen communicatiekanaal’ de mogelijkheid om spelenderwijs en mogelijk in competitieverband met kunst kennis te maken.”

Op drie verschillende manieren -wandelen, fietsen en varen- worden ongeveer 75 kunstwerken onder de aandacht gebracht in Sneek, IJlst en IJsbrechtum. Bij kunstwerken kan onder andere gedacht worden aan een standbeeld of 3D-muurschilderingen. Sommige kunstwerken zullen worden opgeknapt, of worden verwisseld in de loop der tijd. De routes komen offline en online beschikbaar en worden, zoals gezegd, in een later stadium vertaald in een interactieve game app, die beschikbaar komt voor iedereen. Miedema: ,,We hebben verschillende doelgroepen op het oog voor de Kunstroutes. Toeristen die Friesland en de Sneek komen bezoeken, inwoners van Sneek, bezoekers uit de eigen provincie en jongeren.”

Om in aanmerking te komen voor subsidie van het IMF moest Sneek Promotion een projectplan indienen bij een speciale commissie. ,,Voorwaarde is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijk, dorp of stad”, legt Miedema uit. ,,Op diverse onderdelen kun je punten scoren. Toekenning van subsidie hangt ook af van het aantal aanvragen dat het IMF krijgt. Naast het IMF worden de kunstroutes Sneek mede mogelijk gemaakt door bijdragen van OBW Sneek, Het Ondernemersfonds, het Rabo Coöperatiefonds en de gemeente Súdwest-Fryslân. We zijn heel blij dat we met het aanbieden van een aantal kunstroutes in Sneek een zeer welkome aanvulling op het bestaande recreatief en toeristisch aanbod kunnen leveren. De routes zijn vanaf het voorjaar gratis beschikbaar op Sneek.nl en mogelijk in een later stadium in een boekwerkje verkrijgbaar bij de VVV Sneek/Waterland van Friesland - gevestigd in het Fries Scheepvaart Museum. Een code voor de interactieve escapegame kan worden aangeschaft via Sneek.nl. Deze game kan in wedstrijdverband in teams gespeeld worden, maar je kunt hem ook individueel of met een groep oplossen. Dit is ook een leuke bezigheid voor gezinnen en bezoekers aan onze watersportstad.”

Amanda de Vries.