Kleine duizend euro voor Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind

REGIO Vrijwilligers in Sneek en IJsbrechtum hebben in de tweede week van november gecollecteerd voor de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. 19 collectanten zijn langs de deuren gegaan en hebben een kleine duizend euro opgehaald.

Met dit geld steunt het Gehandicapte Kind projecten op het gebied van spelen, sporten en leren. Met als doel dat gehandicapte kinderen kunnen meedoen in de samenleving. Bijvoorbeeld door speeltuinen toegankelijk te maken voor hen. Door sporten als RaceRunning en Framevoetbal te introduceren op sportverenigingen, of door Samen naar School klassen voor hen op te richten op de gewone basisschool in de buurt.

Zo zorgt de stichting ervoor dat kinderen met en zonder handicap elkaar leren kennen. Dat ze samen kunnen spelen, sporten en leren en samen opgroeien.