Boekpresentatie biografie verzetsstrijder Willem Santema te volgen via livestream

SNEEK 'Door de tralies schijnt de zon', de biografie van verzetsstrijder Willem Santema (1902-1944) uit Sneek/Scharnegoutum, verschijnt vrijdag. Het boek is geschreven door historicus Peter Bak uit Sint Pancras. Vanwege de coronapandemie is besloten tot een boekpresentatie zonder publiek, die via een livestream te volgen zal zijn.

Enkele sprekers, onder wie de schrijver, komen vanaf 16.00 uur aan het woord in de raadszaal van Súdwest-Fryslân. Burgemeester Jannewietske de Vries neemt het eerste exemplaar in ontvangst. Dit alles is rechtstreeks te volgen via YouTube en Facebook.

Willem Santema is een van de vijftig omgekomen verzetsstrijders die in 1946 met het Verzetskruis zijn geëerd. Andere gelauwerden, onder wie Hannie Schaft, zijn iconische figuren geworden. Voor Santema geldt dit niet. De biografie 'Door de tralies schijnt de zon' werpt eindelijk het volle licht op zowel zijn verzetsbestaan als op zijn boeiende vooroorlogse leven; zo doorkruiste hij al in de jaren dertig per auto half Europa en reed hij zes keer de Elfstedentocht.

Santema was een man met een groot hart voor politiek en maatschappij, die werd gedreven door zijn geloof en een hekel had aan hokjesdenken. Dit maakte hem in het ‘verzuilde’ verzet tot een bijzondere figuur. Weinigen waren tot op het hoogste niveau actief voor zowel het orthodox-protestantse 'Trouw' als voor de linkse Raad van Verzet.

Peter Bak (1963) is historicus en schrijver. Hij studeerde aan de Vrije Universiteit, waar hij in 1999 promoveerde op een proefschrift over 'Trouw' als verzetsblad en naoorlogs dagblad. Ook publiceerde hij een biografie van staatsman W.F. de Gaay Fortman (2004), de roman 'Het spoor van Mertens' (2007) en 'Een oord van bang wachten: kamp Haaren 1941-1944' (2018).