Su het ut Weest | Sneek vanuit de lucht in 1925

SNEEK In de rubriek Su het ut Weest deze keer een luchtfoto van Sneek, gemaakt rond 1925.

De lange rij bomen op de voorgrond is de Lemmerweg en rechts daarvan het terrein en de gebouwen van de gemeentereiniging. Rechts daarvan Lankhorst touwfabrieken en de volksbuurt Selfhelp. Op de weilanden links en rechts zijn in de jaren vijftig de huidige woonwijken Lemmerweg Oost en West gebouwd.

Rondom de in 1908 gebouwde watertoren is ook nog geen enkele bebouwing en de daarachter gelegen IJlsterkade was de buitengrens van de stad. Achter de IJlsterkade het Geeuwdal dat werd gebruikt voor verschillende evenementen zoals kaats- en sportwedstrijden en in de winter werd dit laaggelegen terrein onder water gezet en kon het worden gebruikt als ijsbaan.

In 1930 werd werd de wekelijkse veemarkt, die daarvoor op het Martiniplein werd gehouden,verplaatst naar het Geeuwdal, nu bekend als het Veemarktterrein.

Foto en tekst Vereniging Historisch Sneek e.o. Reacties: suhetutweest@hotmail.com of 0515439698.