Boek over Uiltje Foppes Wiersma (1838-1916); van timmerman tot godsdienstonderwijzer

NIJLAND Uiltje Foppes Wiersma (1838-1916) uit Abbega/Oosthem was een singuliere man, aldus Teake van Popta uit Nijland. Daarom bewerkte Van Popta de levensgeschiedenis van Wiersma, door hemzelf opgetekend, om die in eigen beheer in boekvorm uit te geven. Wiersma schopte het van timmerman tot godsdienstonderwijzer.

Uiltje Foppes is geboren in 1838 in Abbega waar hij ook zijn jeugd doorbracht. Hij werd opgeleid als timmerman en werkte bij verschillende bazen. Zo kwam hij ook in Nijland terecht, waar hij in het dorp en omgeving meewerkte aan verschillende bouwprojecten. Hier leerde hij ook zijn latere vrouw kennen. Naderhand vestigde hij zich als timmerman in Oosthem op het Streekje aan de Bolswardervaart. Aanvankelijk onverschillig in geloofszaken, werd hij na een persoonlijke bekering een overtuigd en trouw lid van de hervormde kerk en het was vervolgens zijn begeerte wat voor de kerk te betekenen. Zo volgde hij onder leiding van de dominee van Oosthem een opleiding tot godsdienstonderwijzer. Hij kreeg eerst een aanstelling in Rijssen en later in Alphen aan den Rijn. Uiltje trouwde met Antje Bouma uit Nijland en ze kregen drie dochters. In zijn persoonlijk leven heeft Uiltje veel zorgen en verdriet meegemaakt, twee dochters waren langdurig ziek, leden aan TBC, en overleden op jonge leeftijd. Zijn vrouw is ook niet oud geworden. Uiteindelijk bleef hij over met één dochter. Hij is in 1916 overleden in Koudum. Uiltje Foppes heeft een bewogen leven gehad. In zijn kroniek vertelt hij uitvoerig over zijn levensloop en zijn werk, over verschillende familieleden en over wat er om hem heen gebeurde. Uiltje geeft ook op verschillende plaatsen uiting aan zijn orthodoxe bevindelijke geloofsovertuiging.

]De kroniek geeft eveneens een interessant beeld van de tijd waarin hij leefde, een groot deel van de 19de eeuw. Uiltje, zijn vrouw Antje en de drie dochters, Maaike, Sijtske en Lolkje, zijn begraven op het kerkhof van Abbega. De grafstenen bevinden zich er nog, aan de zuidzijde van de kerk. Er zijn verder geen nakomelingen van hen.

De inhoud van de kroniek is niet volgens een bepaald stramien opgezet. Uiltje springt nogal van de hak op de tak. ‘Ik heb het geheel met respect voor de oorspronkelijke inhoud omgewerkt tot een doorlopende geschiedenis en er ook resultaten van eigen onderzoek aan toegevoegd. Daarbij heb ik zoveel mogelijk een chronologische volgorde aangehouden’, zo laat de samensteller weten.

‘Uiltje Foppes Wiersma - Ûltsje-om (1838 – 1916) – van timmerman tot godsdienstonderwijzer – een singuliere man’. Het boekje telt 82 bladzijden, bevat 43 illustraties en wordt in eigen beheer uitgegeven. Bestellen kan via t.e.vanpopta@gmail.com of (0515-569756.

NB: Vorige week stond een niet volledig bericht over dit boek in de krant. Hierbij de juiste weergave.