Gratis fruitbomen af te halen in Heeg

HEEG Scholen, dorpen en tuineigenaren kunnen op zaterdag 14 november gratis laagstam appel- en perenbomen ophalen in Heempark Heeg. Deze actie vormt de aftrap van Plan Boom in Fryslân.

Plan Boom is een landelijk project van de milieufederaties en de landschappen om 10 miljoen bomen in Nederland te planten de komende 3 jaar. In Fryslân willen de Friese Milieu Federatie (FMF) en Landschapsbeheer Friesland (LBF) minstens 700.000 bomen planten.

Dit doen ze samen met grondeigenaren in en rondom natuurgebieden, met lokale overheden in de openbare ruimte en met burgers in eigen tuin of buurt. Na de aftrap met de ophaalactie bij Heempark Heeg krijgt Plan Boom een vervolg met ophaal- en plantacties in dorpen.

Aftrap Heempark Heeg

Voor de aftrap in Heeg moeten deelnemers zich vóór 7 november opgeven via de website planboom.nl. Deelnemers wordt gevraagd om het aantal bomen op te geven dat zij willen afhalen. De bomen worden per 10 stuks uitgedeeld met een maximum van 500 bomen per deelnemer.

Om de bomen een goede start te geven zijn deze zorgvuldig opgeslagen door medewerkers van het heempark om ze nu in het plantseizoen te kunnen uitdelen en planten. Deelnemers ontvangen bij aanmelding meer informatie over de actie en over het planten en verzorgen van deze bomen.

De fruitbomen zijn afkomstig uit de commerciële fruitteelt en zouden worden vernietigd, omdat ze vanwege de coronacrisis onverkoopbaar waren.

Educatieve-opdrachtkaarten voor scholen en kinderopvanglocaties

Speciaal voor deze actie heeft IVN natuureducatie in opdracht van de makelaars Jong Leren Eten educatieve-opdrachtkaarten gemaakt voor alle leeftijdsgroepen binnen het Basisonderwijs. Scholen, maar ook kinderopvangorganisaties, kunnen hier, naast het planten van de bomen, gebruik van maken in hun onderwijsaanbod. In de week van 9 november komen deze opdrachtkaarten online te staan. Bij het bomenpakket zit voor de eerste 200 locaties een set opdrachtkaarten. Het planten van de bomen en de opdrachtkaarten lenen zich goed om een Plantfeest te organiseren in het kader van de uitgestelde Boomfeestdag op 18 november.

Vervolgactie in Friese dorpen

Dorpsbelangen of dorpstuinen die meer dan 150 bomen willen afnemen voor hun dorp kunnen zich ook opgeven voor de vervolgactie. De bomen worden dan in het dorp op locatie afgeleverd voor een lokale ophaal en/of plantactie. Met deze Friese Dorpentour Plan Boom wil de organisatie dorpen in staat stellen om hun eigen voedselbos of boomgaard te realiseren of de tuinen en erven in en rondom hun dorp te verrijken met fruitbomen.