‘De Vlot’ wint Duurzaamheidsprijs Súdwest-Fryslân

REGIO Het idee ‘De Vlot’ voor drijvende, circulaire, betaalbare en eenvoudig verplaatsbare huurwoningen is winnaar van de Duurzaamheidsprijs 2020 van de gemeente Súdwest-Fryslân. Bedenker Menno de Roos uit Sneek krijgt voor zijn plan een bedrag van 5000 euro dat hij kan besteden aan de verdere uitwerking van het idee.

De jury is erg te spreken over het ambitieniveau van De Roos’ plan. ,,Deze woning, met een huurprijs onder de huursubsidiegrens, is een goedkoop alternatief voor klassieke huizenbouw en kan een oplossing zijn voor de krimp in een gemeente als Súdwest-Fryslân”, aldus de jury, die de verplaatsbaarheid van het ene water naar het andere waardeert. ,,Waar de woningnood op dit moment het hoogst is, hoeft dat over tien jaar niet meer zo te zijn. De woningen kunnen dan verplaatst worden naar een nieuw gebied.”

In de categorie jeugd was de (gedeelde) eerste prijs voor het trio Timo van der Knaap, Yorick Hofman, en Ridzert Veldman en het duo Tjitske Joustra en Froukje Binnema, allen leerlingen van CSG Bogerman in Sneek. Zij kwamen met het idee voor een zonnepanelenboom in een haven, om elektrische vaartuigen te voorzien van groene stroom.

,,Met deze zonnepanelenboom stimuleert Súdwest-Fryslân, dé watersportgemeente bij uitstek, dat vaartuigen overstappen van fossiele brandstof op elektriciteit”, aldus de jury. ,,Het idee getuigt daarnaast van ambitie.” Het prijzengeld kan worden ingezet om een ontwerp te laten maken. De jury spreekt de wens uit dat de winnaars en de gemeente samen initiatieven nemen om kosteneffectieve ontwerpen te maken voor dit soort zonnebomen. ,,Ze zullen niet meteen kostendekkend zijn, maar investeren is gerechtvaardigd vanuit de signaal- en symboolwerking.”

In de jongste categorie (basisschooljeugd) ging de eerste prijs (1000 euro) naar klas 2a van De Wyken in Sneek. Leerlingen van deze klas kwamen met het idee voor het vergroenen van het eigen schoolplein (met bloemen en bomen) “zodat de leerkrachten de liefde voor de natuur en het belang van duurzaamheid kunnen overbrengen op de kinderen”. De Wyken won ook de publieksprijs van 2000 euro.

Wethouder Erik Faber was zeer te spreken over het aantal inzendingen (bijna zestig). ,,Het doel van de Duurzaamheidsprijs is inwoners te stimuleren om na te denken over verduurzamen van de eigen leefomgeving”, aldus Faber. ,,Duurzaamheid gaat ons allemaal aan. Het is belangrijk dat we samen de schouders eronder zetten en van elkaar leren. Ik feliciteer de prijswinnaars van harte en wens iedereen veel succes met het uitvoeren van al die mooie ideeën die Súdwest-Fryslân een stukje groener maken.”

De wethouder kreeg van de jury het advies mee ook “iets te doen” met een groot aantal ideeën dat niet in de prijzen viel. ,,Dit kan omdat het gemakkelijk te realiseren is, omdat het goedkoop is of omdat er in de toekomst aandacht aan moet worden besteed”, schrijft de jury, onder voorzitterschap van Pier Vellinga, hoogleraar klimaatverandering aan zowel de Wageningen Universiteit als de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Als voorbeelden noemt de jury alle openbare parkeerterreinen te voorzien van laadpalen, het vergroenen van schoolpleinen, een verbod op terraswarmers, en het verplicht sluiten van winkeldeuren in de koude periode, zodat de warmte binnen blijft. Daarnaast dringt de jury er bij de gemeente op aan serieus werk te maken van De Hemmen 3 als duurzaam bedrijventerrein.

De vier andere juryleden zijn Houkje Rijpstra (algemeen directeur van Circulair Friesland), Hilda Feenstra (auteur van het boek ‘Duurzaam zijn moet je durven’), Elwin de Vink (manager bij de Donker Groep) en Gerard Flapper (voorzitter van de Fairtrade-werkgroep in Súdwest-Fryslân).

De volgende editie van de Duurzaamheidsprijs is in 2022.