Collectanten drie goede doelen bundelen krachten

REGIO Collectanten van de Hartstichting, ReumaNederland en Longfonds houden deze en volgende week een unieke collecte.

Door corona konden de collectes van de drie goede doelen in het voorjaar niet doorgaan. In de herfstvakantie worden de bussen daarom eenmalig gebundeld en lopen duizenden vrijwilligers van ReumaNederland, Longfonds en de Hartstichting samen één collecte. Voor de gezondheid van alle mensen, en speciaal voor mensen met een hart- of vaatziekte, een reumatische aandoening of een longziekte.

Een keer geven voor drie goede doelen

Gevers kunnen contant geld in de collectebus doen of de QR-code op de bus scannen. Ook is het mogelijk om een donatie te doen op inhaalcollecte.nl. Veilig collecteren op 1,5 meter afstand blijft tijdens de gezamenlijke collecte het uitgangspunt. De totale opbrengst van de inhaalcollecte wordt onder de drie deelnemende goede doelen verdeeld.

De drie goede doelen zijn blij dat door dit gezamenlijke initiatief toch nog met de collectebus langs de deuren kan worden gegaan dit jaar. De collecte is voor de Hartstichting, ReumaNederland en Longfonds een heel belangrijke inkomstenbron en van onschatbare waarde. Om onderzoeken te financieren naar nieuwe en betere behandelingen, patiënten (en hun naasten) te helpen beter met hun ziekte te leven en mensen te helpen voorkomen dat ze ziek worden.