COLUMN | Herfstinvloeden

Het is een fraaie herfstdag. Op het landgoed Epemastate in IJsbrechtum speurt een groepje kinderen enthousiast en luid roepend naar herfstschatten. ,,Hier liggen er heel veel, en daar, en daar ook.” Opgetogen vullen ze hun tassen met eikels, beukennootjes en kastanjes. ,,Voor de herfsttafel op school”, vertellen ze vol vuur. De bladeren aan de bomen kleuren goudgeel en dieprood in het zonlicht. Grote gekartelde kastanjebladeren dwarrelen sierlijk naar beneden en paddenstoelen staan kleurrijk te pronken.

Een dag later. Bij het opstaan zijn de ramen van de woonkamer ondoorzichtig van de condens. Dichte mist hangt als een grauwsluier over stad en ommeland. Straten glimmen van de miezerregen. Ontelbaar veel bedauwde spinnenwebben hangen in struiken. Op de radio wordt gewaarschuwd voor slecht zicht en lange files. Piet Paulusma voorspelt voor de komende dagen: ‘Klearebarre hjerst’.

De fraaie herfstdag roept bij de meeste mensen plezieriger gevoelens op dan de dag met laaghangende mist. Het weer heeft invloed op ons doen en laten. Volgens psychologen komt dit overigens niet door het weer zelf, maar zijn het onze gedachten erover die betekenis aan het weer geven. Zelfs als ‘het weer’ een paar alinea’s tekst in een column is, kan dit al van invloed zijn op ons humeur.

De invloed van het weer varieert van mens tot mens omdat onze gedachten erover zo verschillend zijn. Veel factoren bepalen de inhoud van die gedachten. Zo speelt de geplande activiteit een rol. Maar ook: de kennis over weersomstandigheden, de opvoeding en iemands karakter, een uitgesproken optimist ervaart het weer totaal anders dan een ras-pessimist. De gevolgen verschillen. De één geniet met volle teugen van het herfstseizoen, een ander krijgt een herfstdip of nog erger.

Het herfstweer beïnvloedt mij meer dan andere seizoenen. Waarschijnlijk komt dit omdat mijn hoop op fraaie nazomerdagen zo vaak de mist ingaat. Plannen kunnen daardoor niet doorgaan en dat is elke keer stevig balen. Wat mij dan helpt is het besef dat het weer niet te veranderen is, maar mijn gedachten erover wel. Door dit inzicht lost de mist in mijn hoofd direct op. Tijd voor andere plannen, wat kan allemaal wel?

Harrie Dijkstra.