De Skulp opent café in Sneek

SNEEK Stichting De Skulp, centrum voor leven met kanker, opent begin volgend jaar een SkulpCafé in Sneek. Dit is een laagdrempelige ontmoetingsplek zijn voor mensen die zelf of in hun naaste omgeving te maken hebben (gehad) met kanker. Wekelijks kunnen zij op woensdagmiddag terecht in wijkcentrum De Schuttersheuvel.

In Sneek worden acht gastvrouwen opgeleid. Zij bieden een luisterend oor tijdens het wekelijks SkulpCafé, organiseren activiteiten en themabijeenkomsten voor mensen met deze levensbedreigende ziekte en hun naasten.

In Nederland krijgen jaarlijks zo'n 118.000 mensen de diagnose kanker. In Fryslân zijn dat er zo'n 4800. De diagnose kanker zet het leven van een patiënt op zijn kop. Maar ook zijn partner, kinderen en naaste omgeving heeft last van de gevolgen. Vaak is het lastig na een medische behandeling de draad weer op te pakken.

De Skulp viert dit jaar haar vijfjarig bestaan. Er zijn cafés in Heerenveen (2015) en Drachten (2018). Met Sneek (februari 2021 of eerder) en ook Leeuwarden (mei 2021) erbij is de stichting in heel Fryslân actief.

De stichting biedt aandacht, ondersteuning, lezingen en informatie voor iedereen in Fryslân die geraakt is door kanker. Ook is er professionele begeleiding met een psycholoog en zijn en er coaching sessies en workshops.

Het doel is dat mensen die op zoek zijn naar een nieuwe balans in hun leven weer hun eigen kracht hervinden.

Meer info op www.deskulp.nl.