Grutsk zoekt bewoners voor kleinschalig wooninitiatief in Sneek

SNEEK In Sneek is Stifting Ouderinitiatief Grutsk opgericht. Dit is een nieuw ouderinitiatief dat kleinschalig begeleid wonen gaat aanbieden aan jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking.

Maximaal zeven bewoners kunnen vanaf juni 2021 in een prachtig nieuw appartementencomplex een woning huren en begeleiding krijgen om zo zelfstandig mogelijk hun leven te leiden. Aan de IJlsterkade, vlakbij de Geeuw, verrijst het appartementencomplex ‘Watermerk’ met studio’s en driekamerappartementen.

Deze woningen vallen onder de sociale woningbouw en komen daardoor in aanmerking voor huursubsidie, afhankelijk van het inkomen.

Het ouderinitiatief heeft de mogelijkheid gekregen om acht appartementen te reserveren. Hiervan zijn zeven bedoeld voor jongvolwassenen met de Wlz-indicatie verstandelijke beperking. Het achtste appartement wordt ingericht voor de begeleiding en bevat daarnaast een gezamenlijke ruimte voor deze bewoners.

De missie en visie van de stichting is om deze jongvolwassenen zoveel mogelijk hun eigen invulling aan hun leven te laten geven. Dit kunnen zij, samen met de begeleiding, zo zelfstandig mogelijk realiseren. Het hofjesidee, maar dan niet voor ouderen, maar voor jongvolwassenen die een steuntje in de rug nodig hebben. Daarom zal er onder andere in de nacht altijd een begeleider aanwezig zijn die snel bereikbaar is, mocht dit nodig zijn.

Meer info op grutsksneek.nl.