COLUMN | Randstad-exit

Eind augustus las ik een opmerkelijk artikel in de Leeuwarder Courant. Het was de laatste in de 7-luik met de titel ‘Typysk Frysk’. De bijdrage handelde over de bestuurlijke kwaliteiten hier in Fryslân.

Dit las ik zo ongeveer: We behartigen onze Fryske belangen in Den Haag niet slim volgens Henk Postma, voormalig lobbyist voor Noord-Nederland. Joop Atsma is dat met hem eens. Het Noorden werkt niet goed samen en zo wordt er voor Fryslân niet veel bereikt door onze bestuurs-bobo’s.

Gehaaidere bestuurders aanstellen, of opheffen dan maar onze zelfstandigheid? Fryslân als provincie met een eigen taal, geluid en inbreng is voorbij, volgens veel ‘weters’. Zijn we stukgelopen op die leperts uit Holland? Jazeker!

Het kan ook anders... We kunnen ze daar ook laten stuklopen op hun éigen opdoemende gigantische problemen met woningnood, files, criminaliteit, luchtvervuiling. Dat zien ze zelf nog niet. Ze vinden zichzelf geweldig. Ons vinden ze eigenzinnige schooiers, die steeds weer ondersteuning en aandacht vragen. Daarbij vergetend hoe ze zelf aan de Brusselse zuigfles liggen.

Pleitsje foar eigen Fryske oanpak fan foarlizzende problemen hjir, is wat Brok docht. Moai, mar kin dat? It liket ûnsin fansels as je dat sjoche tsjin de eftergrûn fan ús ekonomyske mooglikheden. Dy tiid as selsstannich gewest hat west!

Er is een andere mogelijkheid om eigenheid te bevorderen. Wij moeten ons niet zelf losweken. We moeten de metropool ‘regio Randstad’ zo gek zien te krijgen zichzélf van Nederland af te scheiden. Hen laten ‘inzien’ dat het weggegooid geld is, vanuit Den Haag hier te investeren in een grote sluis, een Lelylijn, de Fryske cultuur en werkgelegenheid. Moet ik meer noemen? Toch genoeg om dáár de optelsom te laten maken en te constateren dat Fryslân goudgeld kost, en water naar de Waddenzee dragen is, voor aanpak van sociaal-economische items hier? Het blijft miljarden kosten, dat armlastige Fryslân. Er moeten in de Randstad nog Maasvlaktes, Windparken etc. worden gemaakt. De baten uit het Noorden van gas zijn nu toch uitgemolken. .. Afstoten die provincie.

Altyd dwers dêr yn Fryslân. Altyd dat geouwehoer oer eigenheid. Dus laat ze daar in het Noorden mooi ‘pyselje’. Op naar Rand-exit!

Als we het slim brengen, kunnen we hen het zélf laten ontdekken. We laten gewoon wat grachtengordel-zwetsers (Randstedelijke politici) in talkshows op NPO1 klagen over die financiële veelvraten uit Fryslân met hun gemekker. Voilà, aansturen op Randstad-exit. Ze zijn met z'n miljoenen daar. Het zal Kamerbreed scoren. Binnen 4 jaar zijn ze daar Randstad-Staat. Zie ze smalen! Die Friezen zoeken het maar uit daar, met die President (nieuw Brok-je geschiedenis) en zijn Gedeputeerden. Laat ze hun rondjes rijden vanuit Leeuwarden naar die 400 dorpen en 11 steden. Ze laten het maar ‘heven’ daar…, of hoe zeggen ze dat ook al weer?

En wy hjir yn Fryslân? Miskien wurdt it de start fan in nije kriich yn ús sels, om wer fûl der tsjin oan te gean. We hoege no net mear nei Den Haag om te skoaien. Der wiene we neffens de LC dochs al net sa goed yn mei de lieders dy't der no binne.

Allemaal onzin natuurlijk!

Joute de Graaf.