Provincie in de fout met weidevogelkansgebied villapark Balk

BALK De provincie Fryslân heeft fouten gemaakt bij de berekening van de hoeveelheid vogelweidekansgebied die verloren gaat bij de bouw van een luxe villawijk bij Balk. Volgens de provincie was dat maar 1 hectare, de Vogelwacht liet zelf onderzoek uitvoeren en kwam uit op wel 5 hectare. De gemeenteraad van De Fryske Marren zou woensdag een besluit nemen over de bouw van 43 luxe villa’s van rond het miljoen per stuk, maar trok het punt om die reden terug van de agenda.

´Het verstoringsgebied is niet goed berekend,` zei wethouder Roel de Jong. Eerst had de provincie wel aangegeven dat het om 5 hectare ging, later zei ze dat het gebied veel kleiner was namelijk tussen de 1 en 5 hectare. De Vogelwacht liet daarop zelf een onderzoek uitvoeren en kwam uit op het hoge aantal. De gemeente stuurde die contra expertise vervolgens naar de provincie en die moest toen wel aangeven dat het fout gegaan was. Maar wat dan wel het juiste aantal is? Daarop kon de provincie geen antwoord geven. De desbetreffende ambtenaar was op vakantie en een andere ambtenaar kon zelf geen kaartje reproduceren.

Volgens De Jong was de gemeente met de ontwikkelaar heel ver over het hele verstoringsgebied. Maar nu dat er heel anders uitziet, is niet duidelijk waar het precies komt te liggen en wat daar dan voor moet gebeuren. Ook is niet duidelijk of de wethouder dan duidt op een geldelijke compensatie of op het verhuizen van de bouw. Vragen van de Balkster Courant daarover zijn tot op heden nog niet beantwoord. De Jong gaf verder aan dat zowel Contour als de gemeente graag met de vogelwacht willen samenwerken op dit gebied. Iets wat de Vogelwacht zelf trouwens tot nu toe nooit zo heeft ervaren, want volgens Pieter Veenstra is er nooit contact geweest. Overigens zijn er ook andere onderzoeken uitgevoerd door Vogelwacht en andere bezwaarmakers over natuurwaarden. Daaruit bleek dat beschermde diersoorten wel degelijk in het gebied zaten, terwijl het rapport van gemeente en ontwikkelaar dat ontkennen. De redactie van de Balkster Courant heeft ook gevraagd of dat fouten mee kunnen zijn gemaakt. Ook daarop heeft ze nog geen antwoord gekregen.

Aan de gemeenteraad werd nog wel de vraag gesteld of ze toch niet over het plan wilde vergaderen woensdag. Niet voor een finaal antwoord, want dat kon niet. Maar zodat de ontwikkelaar in ieder geval globaal zou weten waar hij aan toe is. De meeste partijen voelden daar niets voor. Ze vonden dat een discussie gevoerd moet worden met de juiste informatie. ´Anders gaan we praten over iets dat helemaal anders ligt;` zei Holtrop van de ChristenUnie. Hij kreeg bijval van de meeste partijen. Van Zanden van het CDA zei ook dat ook inspreker weer een kans moeten krijgen als de informatie toch anders ligt. Hoewel hij het een lastige afweging vond, gaf hij aan dat wel belangrijk te vinden. `Maar er zijn natuurlijk meer belangen mee gemoeid. Dat maakt het ook moeilijk. Sociaal, economisch en maatschappelijke zaken spelen ook een grote rol. En de ondernemer wordt nu in de wachtkamer gezet.´

Het punt wordt nu op een andere datum behandeld met wel de juiste informatie. Wethouder De Jong gaf wel aan dat de provincie niet een heel ander besluit over het plan neemt. Hooguit de compensatie kan worden aangepast. Nu moest de ontwikkelaar ´slechts´ 7000 euro betalen voor het feit dat weidevogels niet meer kunnen broeden in het gebied.

De redactie van de Balkster Courant maakte een heel dossier over het plan en de bezwaren die er tegen zijn.