Ludieke overhandiging ‘Met de Korneliske Ykes II naar Londen’ aan Commissaris van de Koning Arno Brok

HEEG Commissaris van de Koning Arno Brok kreeg zaterdag het eerste exemplaar van het boek Met de Korneliske Ykes II naar Londen uitgereikt uit handen van de schipper Maarten Stuurman.

De commissaris was met het Statenjacht de boeier Friso naar Heeg gevaren en meerde af naast de voor anker liggende palingaak Korneliske Ykes II. Geheel coronaproof werd het eerste exemplaar van het boek ‘Met de Korneliske Ykes II naar Londen’ in een visnet aan Brok overhandigd.

Het boek beschrijft de reis en de voorbereidingen naar Londen in 2019. Voor het eerst sinds 80 jaar voer er weer een palingaak met levende paling naar Londen, de stad waarmee palinghandelaren vanuit Heeg, Gaastmeer en Workum eeuwenlang een levendige palinghandel hadden. Deze handelsreis in de voetsporen van hun voorouders bleek voor de bemanning van de aak vorig jaar zeer bijzonder te zijn en behoorlijk wat emoties op te roepen. Onder leiding van schipper Maarten Stuurman en zijn co-schippers Johannes Hobma en Rinus Grondsma is de tocht heen en terug naar Londen succesvol verlopen.

De reis heeft duidelijk gemaakt dat de palingaak gemaakt is voor de zee. Het schip voelde zich er thuis. Geschiedenis kan uit boeken gehaald worden, maar de palingaak maakte het mogelijk om te ervaren hoe ze vroeger de Noordzee overstaken. Terug in de tijd om mee te maken hoe intensief zo’n oversteek geweest moet zijn voor slechts twee bemanningsleden en een schipper in vroeger tijden. Wat een knappe prestatie, want in 2019 stak de Korneliske Ykes II over met elf opvarenden aan boord. Geheel in de traditie, met af en toe wachten op gunstig tij, is de tocht naar Londen volbracht.

Commissaris van de Koning Arno Brok was vereerd het eerste exemplaar van het boek over de illustere tocht te mogen ontvangen. Hij is trots op al die vrijwilligers die de historie levend houden. In zijn eigen woorden in goed Fries: “Sa grutsk as it skithús fan Grins”. Dankzij de tocht van de palingaak naar Londen, voelt ook het dorp Heeg meer verbondenheid met het schip. De palingaak is nu van alle Heegemers.

Het boek ‘Met de Korneliske Ykes II naar Londen’ te bestellen op www.palingaak.nl. Alle inkomsten uit de verkoop van het boek komen ten goede aan het in standhouden van de palingaak Korneliske Ykes II.