Vervuilende bedrijven eerst niet welkom op Hemmen III

SNEEK Zwaardere, vervuilende bedrijven worden voorlopig geweerd van het toekomstige bedrijventerrein De Hemmen III in Sneek. Vanwege de stikstofuitstoot zijn eerst alleen minder zware bedrijven welkom.

De Hemmen III leidt tot stikstofuitstoot in De Alde Feanen, terwijl dat natuurgebied al overbelast is. Daarom worden zwaardere bedrijven (uit de milieucategorie 4.1) eerst geweerd van het terrein door de gemeente. Minder zware bedrijven (uit de milieucategorie 3.2) worden wel toegelaten.

De gemeente Súdwest-Fryslân wil met het Hemmen III-plan 25 hectare aan bedrijfsgrond toevoegen aan Sneek. Het plan werd in november 2018 goedgekeurd door de raad. Mede door de stikstofcrisis is het project al meer dan een jaar vertraagd, de gemeente wil nu volgend jaar het bestemmingsplan klaar hebben.

Súdwest-Fryslân overweegt voor de aanleg om de individuele bedrijven zelf over meerdere jaren de natuurvergunning aan te laten vragen, in plaats van dat de gemeente dat zelf in één keer doet, om de uitstoot op papier laag te houden. Omdat mbk-bedrijven weinig stikstof uitstoten, wordt deze emissie afgerond naar nul.

Het plan wordt nu besproken met de provincie. De gemeente heeft ook nog een ecologisch onderzoek besteld om de precieze gevolgen in kaart te brengen.