Doneeractie repatriëring lichaam Yodit

OPPENHUIZEN - De diaconie van Top & Twel vraagt aandacht voor de doneeractie voor repatriëring van het lichaam van Yodit naar Eritrea.

Namens de diaconie van Top & Twel "promoten" we deze crowdfunding, laat Trees Brouwer weten. Stichting Noodhulp Vluchtelingen heeft het rekeningnummer ter beschikking gesteld en er is een contract opgesteld. Het is dus niet zo dat dit een individuele actie is en dat het geld wellicht niet goed terecht komt.

Yodit kwam eind december vorig jaar met haar twee kinderen voor gezinshereniging naar Nederland. Een gelukkige uitkomst van een langdurige gezinshereningsprocedure. Er was veel blijdschap en er werd uitgekeken naar een nieuwe, gelukkige toekomst. Helaas is dit geëindigd in een familiedrama, waarbij Yodit op 23 april 2020 door huiselijk geweld om het leven is gekomen.

Dit is een groot verlies voor haar kinderen, haar moeder en de familie. Haar moeder wil graag dat Yodit terug wordt gebracht naar Eritrea om daar begraven te worden. Om dit te kunnen waarmaken is een doneeractie opgezet.

Zie hier: https://www.doneeractie.nl/repatri-235-ring-lichaam-yodit/-43735