Houtstad zaterdag open na wervingsactie

IJLST - Houtstad in IJlst gaat zaterdag weer open na een spontane wervingsactie voor jongere vrijwilligers.

Tot nu toe drijft het museum aan de Geeuw op senioren in de coronarisicogroep. Dat maakte de openstelling tot een ingewikkeld verhaal. Met een spontane wervingscampagne van de cultuurstichting IJlst750 hebben zich binnen een week meer dan tien mensen onder de zeventig jaar gemeld, die de handen uit de mouwen willen steken in de houtwerkplaats.

,,Prachtich nijs!’’, zei museumvoorzitter Piet Hoogeveen vanmorgen in de Leuwarder Courant. ,,Der wurdt al drok wurke oan in nij skema foar de simmermoannen. Wy fine it wol spannend en binne benijd wat der op ús ôfkomt.’’ Ida Feenstra is een van de nieuwe vrijwilligers. Samen met Hoogeveen heeft ze een looproute uitgezet met stickers (zie foto).