Zonder rekening nota nemen van zorgen boeren en tuinders

EMMELOORD – Ze gaan er echt even voor zitten. Aan de telefoon, bij de keukentafel of op een terras bij een boer of tuinder op het erf luisteren ze met liefde naar de verhalen van een ander. Leden van de landelijke vrijwilligersorganisatie Zorg om Boer en Tuinder (ZOB) verlenen al luisterend hulp bij soms hele complexe situaties.

Bij hun aanpak staat u als persoon centraal en cirkelt uw perspectief daaromheen. Voor Regio Noord zijn er twaalf deskundig opgeleide vrijwilligers actief voor het gebied Fryslân, Groningen, Drenthe en Flevoland. Ze werken op een unieke manier met u samen als u dat wilt: ze nemen nota van u zonder een rekening te sturen.

Waar een wil is, is een weg. Die wijsheid laat Zorg om Boer en Tuinder overeind bij het aanknopen van het eerste gesprek of bij de intake. ,,De persoon in kwestie en dat kan bijvoorbeeld ook namens een huishouding of maatschap zijn, bepaalt zelf of hij of zij onze hulp wil inschakelen”, zo vertelt bestuurslid Arie Aalberts. ,,Vaak is dat een eerste worsteling bij problemen die zich almaar opstapelen: zal ik hulp vragen of niet? Als iemand die vraag voor zichzelf bevestigt, kunnen wij iets betekenen”.

Claudia Hooiveld spreekt als coördinator voor de Regio Noord dan ook van een verbintenis. ,,Soms krijgen wij als organisatie signalen van derden door, maar aan de basis van het eerste bezoek of het eerste belcontact staat de wens van de betrokkene. Kortom: we komen als we welkom zijn”.

Bij voorkeur met z’n tweeën - een man en een vrouw - op bezoek geldt voor de ZOB-organisatie niet als een wet van Meden en Perzen. ,,Het hangt van de situatie af en natuurlijk ook van de vraag of wens die er op tafel ligt”. Omdat ZOB over de volle breedte van de agrarische en tuinbouwsector werkzaam is, wordt er aansluiting gezocht bij een deskundige die de taal van de betrokkene zo goed mogelijk verstaat. ,,In het noorden hebben we verhoudingsgewijs veel vragen vanuit de veehouderij, maar ook van akkerbouwers en soms vanuit de pluimvee- of varkenssector”.

Landelijk staan een vijftigtal deskundigen de boeren en tuinders vanuit ZOB bij. Ze ontvangen op jaarbasis meestal minimaal vierhonderd zorgaanvragen, maar door coronaperikelen en de daarop volgende crisis is dit jaar onvoorspelbaar anders. De vragen kunnen persoonlijk zijn, betrekking hebben op een relatie met vrouw, kinderen of bedrijfsopvolgers of zich bewegen op het terrein van plant en dier. “Geen situatie is gelijk”, weet Aalberts uit ervaring.

,,De een loopt vast in een persoonlijke crisis, een ander heeft een conflict met de overheid of weet het door ingewikkelde regelgeving echt even niet meer. Blokkades proberen we al luisterende en meedenkende weg te nemen, zodat de boer of tuinder zich weer kan herpakken. Het zelf de regie weer in handen nemen, kan soms snel en kan soms een kwestie van maanden zijn. Wij blijven als vertrouwenspersoon met iemand meelopen, totdat voor iemand de weg weer vrij is het pad volledig zelfstandig verder te gaan”.

Voordeel van de ZOB-werkwijze is naast de persoonlijke aandacht de onafhankelijke benadering. De stichting kent bovendien geen winstoogmerk en is zelf afhankelijk van giften en overige bijdragen. ,,In een vertrouwde en veilige sfeer willen we een vangnet zijn voor mensen die vastlopen. Klankborden met vrijwilligers die ook in dezelfde sector staan of hebben gestaan is soms voldoende”, aldus Claudia Hooiveld. “Af en toe moeten we een ander inschakelen zoals een accountant, maar ook dan zet de betrokkene de eerste stap en volgen wij”.

De vrijwilligers van ZOB die pas na een intensieve cursus van acht dagen aan de slag gaan, nemen hun veldervaringen bij gelegenheid bij regio-bijeenkomsten door en tweemaal per jaar op landelijk niveau. Zo kunnen ook ervaringen in een actueel kader zoals bij de coronacrisis in een intern circuit breed worden gedeeld, zodat lessen uit het verleden ook in de nabije toekomst aangevuld kunnen worden voor de jongste generatie.

Tekst/foto: Jelle Raap

Voor meer info: www.zorgomboerentuinder.nl