Doortraproutes zoekt oudere testfietsers

SNEEK - De Fietsersbond is op zoek naar oudere fietsers die nieuwe fietsroutes in Friese gemeentes willen testen.

In bijna alle Friese gemeenten maakt de Fietsschool van de Fietsersbond zogenaamde Doortraproutes. Doortraproutes, een initiatief van de Friese Fietsschool, worden gemaakt in opdracht van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid en de Friese gemeenten, als onderdeel van het landelijke programma Doortrappen.

Doortraproutes zijn rondjes van ongeveer 20 tot 25 kilometer, mooi, groen, over redelijk ruime paden, met weinig obstakels en relatief veilige kruisingen. Het zijn routes in eerste instantie bedoeld voor oudere fietsers, maar iedereen kan ze natuurlijk fietsen.

De eerste routes zijn ontwikkeld en nu worden oudere fietsers gezocht die ze willen testen en hun mening hierover willen geven.

Er zijn nu Doortraproutes te testen in de volgende plaatsen: Berlikum (2 routes); Damwâld; Dokkum; Drachten (2 routes); Franeker; Joure; Heerenveen (2 routes); Leeuwarden – Camminghaburen (2 routes); Oosterwolde; Sneek (2 routes) en Ureterp

Wilt u zo’n route uitproberen? Stuur dan een mailtje naar de Fietsschool fietsschool@fietsersbond.nl. En vermeld daarbij van welke plaats u een route wilt ontvangen. U ontvangt daarbij ook een link naar een korte enquête over de route.